Un 82% d'estudiants d'FP a l'IES La Garrotxa troba feina al acabar

El 87% manifesten que els cicles formatius els ha facilitat l'obtenció d'una feina

Un 82% dels graduats de Formació Professional de l'Institut La Garrotxa d'Olot treballa a l'actualitat amb feines relacionades amb els cicles formatius que van estudiar, segons posa de manifest l'últim informe sobre inserció laboral i formativa que ha elaborat el centre. A més, el 87% dels enquestats manifesten que els cicles formatius els ha facilitat l'obtenció d'una feina, un fet que "demostra que els estudis de formació professional són una opció molt interessat a l'hora d'entrar al mercat laboral", com assenyala Carme Espuña, sotsdirectora de FP al centre. L'informe reflecteix que, un any després de finalitzar els estudis, prop de la totalitat dels graduats o bé ja treballen o segueixen formant-se i que tan sols el 6% dels alumnes està buscant feina, un percentatge inferior a les dades generals d’atur a Catalunya (11,70% a desembre de 2018) i que contrasta amb l'alta desocupació dels joves d’entre 16 i 24 anys, que és del 27,60%.

A la pregunta de si tenien la seva feina actual quan van iniciar els estudis de cicles formatius, el 85% ha manifestat que no i el 15% que sí. A més, la majoria d'estudiants (55%) ha trobat feina a través del centre "ja sigui mitjançant l'empresa on van fer la formació en centres de treball o bé directament a través del professorat". A continuació els estudiants assenyalen, com a maneres d'accedir al mercat laboral, enviar a l'empresa un currículum per iniciativa pròpia (17%) i a través d'una agència de treball temporal (15%). En algun cas, com el dels joves graduats en FP de cicles industrials, l'elevada demanda per part d'empreses de la comarca de la Garrotxa fa que canviïn de feina amb molta facilitat, un fet que, segons Espuña, "fa que hi hagi una tasca a fer per part de les empreses si es vol fidelitzar aquests treballadors".

L'informe, confeccionat amb les dades d'una enquesta feta entre els alumnes de FP sis mesos després d’haver acabat els seus estudis, posa de manifest que el 43% dels graduats en FP (66% en el cas de graus superiors) ha trobat feina mentre que el 23% combina estudis i treball i el 28% continua estudiant. Entre els alumnes que treballen, el 51% té un contracte temporal -percentatge molt inferior a l'any passat que era del 71%- i el 43% indefinit. El 60% treballa a jornada sencera mentre que el 40% ho fa a temps parcial. Quant al salari, el 40% té un sou d'uns 1.100 euros mentre que per a un 37% és d'entre 1.200 i 1.500 euros; un 12% cobra més de 1.500 euros, una franja que s’ha doblat respecte l'any passat.

L'anàlisi de la matriculació dels últims anys denota una tendència a l’alça en el nombre de matrícules en la quinzena de cicles de grau mitjà i superior que imparteix l’institut i que sobrepassa el mig miler de matriculats. Malgrat tot, des de l'institut, continuen insistint en què "el nombre de titulats en FP és clarament insuficient per cobrir les demandes del mercat laboral", com manifesta Jordi Antiga, director de l'Institut La Garrotxa. El passat curs la borsa de treball de l’institut va rebre un total de 155 demandes d’empreses per incorporar titulats a les seves plantilles.

Mobilitat internacional

L’Institut La Garrotxa torna aquest any a participar en programes de mobilitat internacional per tal que els seus estudiants de FP realitzin pràctiques en empreses a l’estranger. Aquest estiu, 19 alumnes realitzaran estades a l’estranger en el marc del programa Erasmus+ a països com França, Irlanda, Alemanya, Suècia i Rumania. En el marc del mateix programa, una quinzena de professors realitzaran una estada a l’estranger per perfeccionar l'anglès i aprendre diferents mètodes de treball en empreses o instituts.

Formació en empreses i formació contínua

L'informe constata l'aposta de l'institut per facilitar la formació dels seus alumnes a les empreses i xifra en gairebé 350 els convenis de Formació en Centres de Treball signats el passat curs amb un total de 134 empreses i entitats dels diferents sectors, majoritàriament de la Garrotxa, però també d’altres indrets de Catalunya; també amb països de La Unió Europea mitjançant el programa Erasmus+. Per altra banda, a través dels quatre cicles d'FP dual que imparteix el centre (Elaboració de productes alimentaris, Mecatrònica industrial, Automatització i robòtica industrial i Programació de la producció en emmotllament per a metalls i polímers) va formar mig centenar d'alumnes en convenis establerts amb 55 empreses. En aquesta modalitat, els alumnes passen moltes més hores a l’empresa fent formació amb un contracte laboral o una beca salari durant el segon any.

Per altra banda, aquest any, l'institut ha continuat oferint els programes de formació contínua que inclouen l'ensenyament de matèries molt diverses, com anglès, soldadura, etc, organitzats per la Fundació Paco Puerto. També s’ha col·laborat amb l’Ajuntament d’Olot en el programa Fem Ocupació per a joves, Mecànic de manteniment. A més, l’institut és seu de diferents formacions del sector agrari, de jardineria i paisatgisme i participa en la seva organització.

El centre

L'Institut La Garrotxa és un centre públic d'ensenyament creat l’any 1974 i que compta amb una oferta formativa molt àmplia que inclou Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior. Destaca per haver tirat endavant projectes d'innovació amb empreses de la comarca i per haver rebut diferents guardons que corroboren la qualitat de la seva formació. Forma part del projecte Xarxa de Qualitat i Millora Contínua del Departament d'Educació i compta amb el Certificat ISO 9001: 2015. Disposa, a més, de la carta Erasmus ampliada que permet realitzar la formació en centres de treball a l'estranger.