Reoberta la zona entre l'Escala i Cadaqués per a l'extracció de marisc

L'activitat s'havia prohibit per la presència del bacteri per sobre dels nivells de seguretat

Tal com es disposa en el Pla de seguiment, s'ha donat trasllat de la Resolució a les Confraries de Pescadors de l'àmbit afectat, les Associacions de Productors, les Capitanies i Autoritats Portuàries, les forces de seguretat, la direcció general de Salut Pública, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la direcció general de Ports i Transports, i altres Autoritats, així com als Centres d'Expedició i Depuració de mol·luscs de Catalunya.