Agissa tindrà un deute de 2,4 MEUR quan s'acabi la concessió al 2020

Així ho acredita un informe municipal

Un informe municipal calcula que Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) tindrà un deute de 2,4 milions d'euros (MEUR) quan acabi la concessió l'any 2020. Des que el jutjat que investiga suposades irregularitats a l'empresa mixta va apartar el soci privat Girona S.A. de la gestió, els ajuntaments han elaborat informes avaluant les inversions reals fetes a la xarxa i les necessitats de reposicions.

L'anàlisi concreta que actualment l'ens ja arrossega un deute d'1,8 MEUR però que caldrà un nou endeutament de 932.006,31 euros per fer front a inversions imprescindibles. A la documentació, els tècnics carreguen contra l'anterior pla, presentat per l'Agissa l'any 2013 i que preveia inversions per valor de 2,6 MEUR. En concret, els informes subratllen que aquest pla "no compleix els requisits" perquè "no es va sotmetre a estudi i informe dels serveis econòmics, jurídics i tècnics de l'ajuntament abans de l'aprovació de la pròrroga".

Els informes posen en dubte l'import de 2,6 MEUR i el redueixen a 1,6, apunten que es van comptabilitzar com a inversions despeses que en realitat no ho eren i que enlloc consta una memòria on es faci el càlcul dels imports i es justifiqui que les actuacions són necessàries per al manteniment de la infraestructura.

Per això, seguint l'anàlisi dels tècnics, el ple de Girona de dilluns va donar el vistiplau a un nou pla d'inversions on s'especifiquen les actuacions ja executades (680.503,45 euros entre el 2013 i el 2017) i les que s'han de fer "en breu" per diversos motius: per la seguretat del servei, per assegurar-ne la prestació i per complir amb les normatives ambientals i sanitàries vigents. En concret, són obres pendents per un import de 982.166,06 euros.

En aquest sentit, l'interventor també conclou que "existeix responsabilitat dels gestors del servei per l'incompliment del manteniment i manca d'inversions, que s'hauria d'exigir". El jutjat d'instrucció 2 de Girona té oberta una investigació per les suposades irregularitats a Agissa i posa el focus en la part privada de la societat, que s'hauria enriquit a costa dels socis públics.

Per altra banda, l'informe també analitza la situació econòmica d'Agissa per fer front a aquestes inversions que s'han de fer al llarg d'aquest any i el vinent. "Atesa la redefinició de les necessitats d'inversió, la societat requerirà de finançament mitjançant l'endeutament", conclou el dictamen tècnic. Així, la societat haurà de demanar un préstec per un import de 932.006,31 euros (perquè 50.000 s'assumeixen amb recursos propis) que se sumarà al deute d'1,8 MEUR que arrossega pels préstecs vigents el 31 de desembre del 2017.

"La formalització d'aquest nou endeutament situarà la societat, a la finalització de la concessió, amb un passiu bancari per valor de 2.446.839,40 euros", conclou l'informe que, a l'hora de fer els càlculs, afegeix els impostos i resta les amortitzacions als crèdits.

Els estudis apunten que les noves necessitats en terme de despesa tenen el finançament "condicionat" segons el comportament dels ingressos i, tot i que inicialment calculaven que l'explotació del servei "pogués ser equilibrada", aquesta situació "es trenca de forma rellevant" en el moment en què la direcció tècnica d'Agissa determina que cal dotar el fons de reposicions urgents amb 802.000 euros.

Sense inventari

"El finançament de què disposa actualment el servei, en base a l'expedient de tarifes de l'exercici 2013, no pot finançar les dotacions addicionals urgents i indispensables al fons de reposició", conclouen els informes que insten els ajuntaments a "promoure les corresponents actuacions per reequilibrar el contracte de concessió i la seva execució".

Tots els informes que han servit per prendre la decisió d'aprovar un nou pla d'inversions i la creació del fons de reposicions també critiquen que actualment encara no es compta amb un "inventari permanent actualitzat, tècnic i patrimonial" que aporti informació sobre el detall de la infraestructura. El ple de dilluns va avalar donar dos mesos més a Girona SA (la part privada investigada) perquè els hi faci arribar l'inventari acurat de l'estat de la xarxa d'aigües.