La Diputació i el Museu d'Art de Girona restauren vuit escultures romàniques i gòtiques mil·lenàries

L'ens supramunicipal ha finançat la recuperació de les obres amb uns 5.000 euros

El projecte de conservació i restauració de les escultures s'ha dut a terme amb la inversió econòmica que cada any fa la Diputació per a la recuperació de les obres que conformen el seu fons artístic, i ha comptat amb el seguiment de l'Àrea de Conservació i Restauració del Museu d'Art. En aquest cas, les restauradores del projecte han estat Ester Horno i Laia Roca, sota la supervisió d'Elena Boix.

Els treballs que s'han dut a terme a les escultures, que han durat un total de 2 mesos, són la documentació i l'informe gràfic; la identificació i retirada d'intervencions anteriors -restauracions probablement fetes a mitjan segle XX i que tapaven el color original de les figures-; la neteja de les escultures; la fixació de la capa pictòrica en perill de despreniment i la capa de protecció, i el restabliment dels colors originals. També s'han hagut de recuperar els suports, malmesos pels insectes.

Una de les escultures restaurades, per exemple, és la d'una Mare de Déu trobada en un mas d'Ullastret que estava pràcticament tota cremada. Principalment es tracta de figures de la Verge, tot i que també n'hi ha una que podria ser de Santa Magdalena, i d'altres de Sant Mateu i Sant Joan Evangelista.

Una col·lecció de 12.300 objectes al Museu d'Art

Les vuit escultures formen part del fons d'art de la Diputació de Girona, custodiat pel Museu d'Art i compost per diversos tipus d'obres i d'elements constructius i arqueològics. De totes les col·leccions que l'integren, però, la pictòrica és una de les més destacades, tant per la quantitat d'obres com pel seu interès artístic i estètic. Consta de més de mil pintures d'autors reconeguts com Joaquim Vayreda, Santiago Rusiñol o Domènec Fita, entre d'altres.

En els últims anys s'ha restaurat un tapís flamenc, el 2008; dos quadres de Jaume Pons Martí i un de Joaquim Vayreda, el 2009, i aquestes vuit escultures romàniques i gòtiques, en l'exercici del 2010. La Diputació ha donat per a la recuperació de les vuit figures 5.251 euros de la partida que té destinada a inversió en béns historicoartístics.

Quant al Museu d'Art de Girona, segons ha explicat el seu director, Josep Maria Trullén, es considera dels més importants de Catalunya, després del MNAC i dels de Vic i Lleida. En aquest sentit també s'ha pronunciat el director territorial del Departament de Cultura, Antoni Baulida, que ha remarcat que el fons gironí té un paper destacat a Catalunya.

El Museu compta amb una col·lecció formada per 12.300 objectes, dels quals 2.700 són del Bisbat de Girona; 2.400, de la Generalitat, i 7.300, de la Diputació.

Prioritat de conservar i difondre el patrimoni, tot i la crisi

El diputat de Cultura de l'ens supramunicipal, Roger Zamorano, ha explicat que tot i la crisi s'estableixen prioritats, i en cultura una d'elles és la difusió i conservació del patrimoni. 'Hi ha una línia de col·laboració i la voluntat de continuar', ha avançat. D'aquesta manera es preveu que es mantingui el finançament que cada any aporta la Diputació per a la restauració de peces del museu. Això ha de permetre acomplir la voluntat que 'les obres d'art passin a les següents generacions com a mínim com ens han passat a nosaltres', tal com ha reflexionat en aquest sentit Trullén.

Restauradors de primera línia a Catalunya

En un altre ordre de coses, el director del Museu d'Art de Girona ha explicat que el sector de la conservació i la restauració de Catalunya està considerat com dels millors d'Europa, amb professionals d'un 'altíssim nivell'.