'La Caixa' i la Diputació renoven el pla per integrar col·lectius en risc d'exclusió amb treballs mediambientals

L'entitat financera destina 1,2 MEUR al programa per a la conservació dels espais naturals de la demarcació de Girona

D'aquesta manera, l'acord signat pretén, per una banda, desenvolupar actuacions per a la conservació i defensa del medi ambient i, de l'altra, afavorir la integració de col·lectius amb risc d'exclusió social. El conveni també vol incidir en donar a conèixer el patrimoni natural i la biodiversitat de les comarques gironines.


Durant l'acte de signatura, el president de la Diputació, Enric Vilert, ha destacat que l'acord permetrà continuar garantint 'l'estabilitat i la maduresa' dels hàbitats naturals de la demarcació. En aquest sentit, el delegat general de 'la Caixa' a Girona, Jordi Nicolau, ha assenyalat la incidència social de l'acord ja que, per dur a terme les actuacions medi ambientals, es prioritzarà la contractació de persones socialment desfavorides i en risc d'exclusió social.

El pressupost total per dur a terme les actuacions previstes en el conveni és d'1,2 MEUR, que la Fundació 'la Caixa' aportarà a la Diputació de Girona per tal que aquesta elabori un programa de treball i se n'encarregui de la seva gestió i execució. En aquest sentit, una de les mesures més rellevants és l'obertura per al 2011 d'una línia de subvencions per a la preservació i difusió dels valors naturals a la demarcació de Girona, que té una dotació de 730.000 euros i que està dirigida a ajuntaments, consorcis i consells comarcals.

L'acord contempla que es duran a terme actuacions en la millora dels hàbitats forestals i prevenció d'incendis; manteniment d'hàbitats d'interès natural; millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera; restauració d'àrees degradades; millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat; reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local; foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d'informació i formació, o potenciació de les actuacions que ajudin a reduir les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera, entre d'altres.

Així mateix, una part del pressupost es destinarà a projectes d'energies renovables, i també a actuacions destinades a millorar els espais naturals que la mateixa Diputació gestiona, com és el cas del Parc Natural del Montseny.

El conveni 2009-2010 entre la Diputació de Girona i 'la Caixa' ha permès inserir 90 persones en el món laboral i dur a terme 27 actuacions. D'altra banda, des que es va posar en marxa el programa de conservació i millora, ara fa 5 anys, entre 'la Caixa' i la Diputació de Girona, l'entitat financera ha destinat 5,4 MEUR a la realització de 47 projectes mediambientals en espais naturals de la demarcació de Girona i s'han inserit en el món laboral 200 persones en risc d'exclusió.