Territori conclou que la Generalitat ha de pagar les despeses de manteniment de Vacamorta

L'empresa xifra el cost en 337.495 euros

L'informe de la comissió jurídica assessora encarregat pel Departament de Territori conclou que la Generalitat ha d'assumir el manteniment de l'abocador de Vacamorta, que l'empresa Recuperació de Pedreres S.L xifra en 337.495 euros.

L'òrgan consultiu considera que mentre la Generalitat no compleixi la sentència que insta a buidar l'abocador i restaurar el paratge, l'empresa "experimenta un perjudici que no té l'obligació jurídica de suportar" fent-se càrrec dels costos derivats de les mesures ambientals i de gestió impostades per la Generalitat i que tot plegat és fruit de la "inactivitat sostinguda de l'administració".

La comissió, en canvi, desestima la reclamació de 35,5 milions d'euros (MEUR) que l'empresa fa pel "lucre cessant" derivat de l'anul·lació de les autoritzacions ambientals atorgades i també la reclamació pels beneficis que ha deixat de percebre la societat, que xifra en 1.320.812 euros. L'ens recorda que el TSJC va anul·lar les autoritzacions.

Reclamacions

El Departament de Territori va demanar un dictamen a l'òrgan assessor en relació amb la reclamació d'indemnització interposada per l'empresa que gestiona Vacamorta. A la reclamació, Recuperació de Pedreres S.L xifra en 35.554.492 euros els perjudicis derivats de la fermesa de les resolucions judicials que anul·les les autoritzacions ambientals; en 1.320.812 euros els beneficis que ha deixat de percebre i en 337.495 els costos de manteniment de l'abocador derivats de les mesures ambientals i de gestió imposades per la Generalitat durant el període de l'1 de gener fins al 23 de juny del 2017.

La comissió desestima les dues primeres reclamacions i recorda que el TSJC va anul·lar les autoritzacions però estima, en canvi, la darrera sobre el manteniment de l'espai. En aquest sentit, l'ens detalla que es va imposar un seguit de mesures a l'empresa el 20 de novembre de 2014, quan l'abocador va tancar. "El problema que se suscita en aquest expedient és que les mesures imposades a la reclamant no se li han imposat en el marc de l'article 14, ja que l'abocador no s'ha de clausurar perquè les sentències el que ordenen és la restauració de l'indret", detalla la comissió.

L'ens considera que tot i que aquestes obligacions les ha de complir el titular de l'explotació, "una cosa és qui té la obligació d'executar-les i una altra fins a quin punt n'ha de suportar els costos quan l'obligació es manté per una causa aliena a l'entitat obligada". Una causa, afegeix, que és fruit de "la inacció" de l'administració que "en compliment d'una sentència ferma, ha de dur a terme les activitats de restauració que han de comportar l'extinció de les mesures".

"Mentre la Generalitat no dugui a terme les activitats de restauració ordenades en sentència –i més tenint en compte que es tracta d'una obligació reiteradament incomplerta-, l'empresa explotadora experimenta un perjudici que no té l'obligació jurídica de suportar", detalla la comissió.

L'abocador del Baix Empordà, ubicat al terme de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, està clausurat des de finals de 2014 per ordre del Departament de Territori i acumula nombroses sentències. Tot plegat va motivar que es tanqués perquè la llicència estava mal donada. El TSJC també va sentenciar que s'havia de retornar l'espai al seu estat inicial, restituint la situació que tenia l'any 2000, abans que hi arribés el primer camió de deixalles. Actualment, sota el subsòl d'aquest paratge hi ha 2,7 milions de tones d'escombraries.

Buscant una solució

A principis de febrer, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar que el Govern definirà com preveu donar compliment a la sentència que insta a buidar l'abocador de Vacamorta "aviat" i va fixar com a termini màxim el primer semestre de l'any.

Calvet va recordar que tenen sobre la taula estudis ambientals que proposen diverses solucions i ha afirmat que estan "en fase d'avaluació de totes les opcions". Les opcions formen part de l'avantprojecte pel buidat i gestió dels residus extrets de l'abocador de Vacamorta, que preveu fins a cinc alternatives per recuperar aquest espai.

La proposta més econòmica contempla traslladar els residus a un abocador de nova creació, a menys de 80 quilòmetres de l'actual. Aquesta alternativa tindria un cost aproximat de 81 milions d'euros però tardaria gairebé deu anys perquè els terminis per trobar un espai i aconseguir les autoritzacions suposarien uns cinc anys.