Els serveis socials de l'Ajuntament de Girona atenen al triple de persones que el 2008

Calculen que almenys 1.100 persones deixaran de cobrar els 460 euros d'ajut

Des que va començar la crisi econòmica, els Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS) de l'Ajuntament de Girona han vist com s'ha triplicat el nombre d'usuaris atesos, de manera que aquest 2010 han atès 5.713 persones o el que és el mateix, a un total de 2.953 famílies. Aquesta és una de les dades de l'últim informe referent a les conseqüències derivades de la crisi econòmica en l'àmbit social elaborat per l'ajuntament. El tinent d'alcalde Joan Olòriz ha destacat com a aspecte positiu que, gràcies a 'l'enorme eforç' dels últims dos anys, s'ha aconseguit que hi hagi una llista d'espera de 4 dies per a una primera visita als serveis.


La gent gran i els infants són els col·lectius 'més vulnerables' davant la crisi. Durant el 2010, els centres oberts van atendre 321 infants i actualment hi ha 298 expedients de protecció oberts. Pel que fa a la llei de dependència, les sol·licituds continuen en augment hi actualment hi ha 1.345 expedients oberts. El servei d'atenció a domicili -el de major cobertura a nivell català, segons Olòriz- ha atès a un total de 1.511 persones, que han rebut servei d'atenció personal de la llar, teleassistència o càtering.

A nivell de violència de gènere, es van atendre un total de 238 persones mentre que a nivell de menjador social, es van servir 59.489 àpats i es van lliurar 11.846 entrepans a unes 300 persones aproximadament. El centre d'acolliment temporal va poder donar sostre a un total de 580 persones.

La falta de feina, el principal problema social

L'informe conclou que l'exclusió del mercat laboral tant de persones amb feines intermitents com aquells que han tingut treballs estables és el principal problema a afrontar en l'àmbit social. Fa dos anys a Girona hi havia 2.978 persones a l'atur i ara la xifra ha augmentat fins a 5.467. Així mateix, estimen que durant aquest 2011 hi haurà 1.100 persones que es quedaran sense els 460 euros d'ajut per haver esgotat l'atur i que podrien acudir a ells. Tot i això, Olòriz ha assenyalat que encara ara hi ha persones que senten 'vergonya' per acudir a ells.

La conseqüència directa a aquest fet, segons Olòriz, serà un augment de sol·licituds per rebre la renda mínima d'inserció, 'inadequada' per a aquests casos. S'ha convertit en una forma de prestació que 'no és bo' i que a més representa una 'pressió exagerada' per als serveis socials, ja que es troben amb molts usuaris que exigeixen aquest ajut però que per circumstàncies personals no poden acollir-s'hi. Per altra banda, des dels SBAS, s'han pogut inserir a un total de 67 persones derivades directament dels serveis socials.

Entre els projectes més immediats, destaca l'obertura en breu del nou Centre Jove, ubicat a 'els Químics' en el sector de Palau, que tindrà impacte en més de 560 joves. També es preveu l'obertura del centre d'odontòlegs per atendre a gent necessitada en aquest àmbit, també previst per a principis d'aquest 2011.

No a al retallada massiva d'ajuts

Olòriz preveu que en els pròxims 4 anys els ajuntaments hauran de fer un gran esforç per a la cohesió social, que requerirà capacitat per mediar en conflictes i tenir autoritat moral per buscar solucions. En aquest sentit, ha instat a les administracions a no retallar de forma 'indiscriminada' els ajuts i tenir especial consideració aquells àmbits que si no s'atenen, s'obligarà en pocs mesos a 'plans de xoc molt més cars'. 'Seria un greu error, ha dit, i ha posat un exemple. 'Hem patit el 60% de reducció de l'ajuda que rebíem d'immigració a la ciutat', tenint en compte que en alguns barris hi ha una concentració de nouvinguts que va del 20 fins al 40%. I si aixó continua així, ha dit, caldrà 'molts milions d'euros per apagar focs', que des del seu punt de vista, es podrien evitar amb petites sumes de diners però constants.