La FOEG alerta dels efectes negatius de la delimitació dels canals a Santa Margarita

Considera que pot generar 'manca de confiança' entre els propietaris estrangers

L'Estat preveu l'atermenament d'un total de 13.791 metres de longitud de la marina de Santa Margarita, atorgant-li la condició de béns de domini públic marítim-terrestre.