Les Vies Verdes de Girona i la ruta Pirinexus generen un impacte de 3,5 MEUR durant el 2018

L'any passat van rebre 277.795 usuaris

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que depèn de la Diputació, ha presentat els resultats de dos estudis fets durant el 2018. L'objectiu era conèixer tant l'impacte econòmic i social com el perfil dels usuaris de les rutes que gestiona (la de les Vies Verdes i la Pirinexus).

Segons l'estudi econòmic, l'activitat a les rutes que gestiona el Consorci (no es té en compte el tram nord-català del Pirinexus) ha generat un impacte econòmic de gairebé 3,5 MEUR durant el 2018. En concret, 3.420.561. L'estudi xifra en 277.795 els usuaris anuals i conclou que les Vies Verdes i el Pirinexus han generat 62,6 llocs de treball directes (sobretot, en els sectors de restauració i allotjament).

L'estudi, que s'ha fe a partir de 600 enquestes, també defineix quin és el perfil dels usuaris. Un 59% són homes, amb una mitjana d'edat de 47,5 anys i estudis superiors. El 57% són vianants i el 43% restant, ciclistes. Gairebé sis de cada deu (el 58%) són de comarques gironines, un 17% de Barcelona i la seva àrea metropolitana i el 25% restant venen d'altres punts de Catalunya, l'estat espanyol o l'estranger.

Les motivacions d'ús de les rutes es vinculen a l'esport, a l'oci i a la salut. Entre els aspectes més ben valorats hi ha la senyalització, la neteja, l'estat de les vies i els serveis de restauració i allotjament associats. Per contra, els usuaris també creuen que cal millorar les àrees de descans i els punts d'informació. Aquest estudi d'impacte econòmic l'ha dut a terme BIM Consultors.

Visió empresarial

En paral·lel, el consorci també ha dut a terme un altre estudi per conèixer quina percepció tenen les empreses i institucions del territori de les vies verdes i la xarxa Pirinexus. L'ha presentat el consultor turístic Jordi Cassassayas, que durant cinc mesos ha dut a terme les diferents entrevistes.

En general, la via verda es percep com una infraestructura amb una funció lúdica i de mobilitat i salut per a la població local, on també hi ha un ús turístic a partir de les tasques de creació de producte i promoció. És més coneguda, sobretot, pel públic local.

Per la seva banda, a ruta Pirinexus es considera un producte més turístic, ja que enllaça diversos trams pedalables, de forma circular i connectant més territoris. També és més coneguda pel públic estranger, que la gaudeix com a complement de la seva estada.

Com a punts forts de les rutes, els enquestats aquí assenyalen la singularitat, els paisatges, la senyalització i el manteniment dels traçats. També subratllen el posicionament de mercat que s'està adquirint. La visió empresarial recull, però, una "manca de col·laboració" entre els agents econòmics i una "baixa relació" amb el consorci (tot i que aquest darrer es percep com a vertebrador de la xarxa i líder de l’estratègia al voltant del cicloturisme).

El president del Consorci, Albert Gómez, destaca que els resultats situen les rutes de senderisme i cicloturisme "com un motor econòmic important del territori". També ha ressaltat "la necessitat de disposar de dades actualitzades per poder prendre decisions de futur, i desenvolupar nous treballs com el Pla Estratègic que es presentarà en els propers mesos".

Gómez ha assegurat també que el consorci pren nota de dels apartats que cal millorar, com les àrees de descans i els punts d’informació. A més, ha avançat que l'entitat segueix treballant en vertebrar les xarxes que gestiona amb el projecte BiciTransCat i altres iniciatives de futur (com les noves vies i connexions que es construiran amb fons Feder).