El Tribunal de Comptes condemna l'exalcalde d'Aiguaviva per apropiar-se de diners públics

Segons els informes, Ramon Martínez va desviar 47.500 euros

Les irregularitats a l'Ajuntament d'Aiguaviva (Gironès) es van descobrir arran d'una auditoria comptable encarregada pel mateix consistori. El document ressaltava que l'anterior alcalde del municipi, Ramon Martínez, s'havia desviat als seus comptes un total de 47.455,78 euros sota el concepte 'Servei de recaptació'. Les irregularitats detectades s'estenien des del 27 de gener del 1999 fins al 12 d'abril del 2002, data que consta en el darrer rebut.

La sentència del Tribunal de Comptes conclou que l'exalcalde va ser el responsable directe d'aquestes irregularitats. Tot i això, però, només li exigeix que retorni 3.482,83 euros (més els interessos) corresponents a dos de la trentena de rebuts que va facturar, i que es refereixen a pagaments de finals del 2001 i del 2002.

Pel que fa a les quantitats restants (que corresponen al gruix dels pagaments), el Tribunal de Comptes no li exigeix a Martínez cap mena de retorn. I és que, com que l'auditoria comptable que va descobrir les irregularitats es va encarregar el 2006 –segons consta en un acord de ple-, els fets ja havien prescrit.

En aquest punt, la sentència del Tribunal de Comptes ressalta que, en l'àmbit comptable, el termini de prescripció és de cinc anys (a diferència dels processos penals, en què aquest és superior). La sentència del tribunal estatal no és ferma i es pot interposar recurs.

Beneficiós per al procés penal

El procés obert al Tribunal de Comptes no és l'únic al qual s'enfronta l'exalcalde d'Aiguaviva per aquests fets. I és que, en paral·lel a la via administrativa, Ramon Martínez també s'enfronta a un judici penal, en què el fiscal l'acusa d'un delicte de malversació de fons públics.

El fiscal basa la seva querella en els informes emesos pel Tribunal i la Sindicatura de Comptes, i indica que l'exalcalde s'adjudicava el cobrament de rebuts municipals per compensar feines de cap setmana. A la declaració que va prestar davant el jutge, però, Ramon Martínez va negar les acusacions, i va assegurar que corresponien a una maniobra política.

L'advocat de l'Ajuntament d'Aiguaviva, Manel Mir, ressalta que, tot i que moltes irregularitats hagin prescrit per via administrativa, el fet que la sentència reconegui quin és l'import total dels desviaments serà beneficiós per al procés penal. 'A nivell penal, és molt beneficiós que la sentència fixi la quantitat total en prop de 47.500 euros', indica el lletrat. I hi afegeix: 'Si bé a efectes del Tribunal de Comptes ha prescrit, a l'àmbit penal això constitueix una prova a favor de l'acusació'.

  • L'advocat de l'Ajuntament d'Aiguaviva, Manel Mir, ressalta que es reconegui l'import és positiu