Banyoles aprova un pressupost de 19,7 MEUR

2,5 milions aniran destinats a inversions

L'equip de govern de Banyoles (CiU), que té majoria, ha aprovat el pressupost del 2019 de 19,7 milions d'euros (MEUR), dels quals 2,5 aniran seran per a inversions. En xifres absolutes el pressupost es redueix un 1,4% respecte el d'enguany.
 
Això és deu a un tecnicisme, ja que la taxa del servei de distribució i subministrament d'aigua (representa 1,4 MEUR a l'any) ha passat recentment a ser una ordenança no fiscal, en compliment de la Llei de contractació, i a partir d'ara no es recollirà al pressupost. Entre les inversions, destaca l'arranjament del primer tram del carrer Joan XXIII i la darrera fase d'obres del Museu Arqueològic, amb 200.000 euros respectivament.Tots els grups a l'oposició hi han votat en contra.
 
Aquest és un pressupost "rigorós, que dona resposta a la necessitats de la ciutat i que continua essent solvent com en exercicis anteriors". Així ho ha afirmat el regidor d'Hisenda de Banyoles, Pau Comas, durant el ple d'aquest dilluns, durant el qual també ha subratllat la "situació econòmica sanejada" del consistori, que manté la mateixa pressió fiscal d'enguany (les ordenances es van aprovar en el ple del mes passat).

El document que han aprovat aquest dilluns xifra en 19,7 milions d'euros (MEUR) el pressupost municipal del 2019, el que representa un 1,4% menys que el d'enguany. Aquesta reducció es deu a un tecnicisme que ha obligat al consistori a excloure la taxa del servei de distribució i subministrament d'aigua del pressupost. I és que recentment ha passat a ser una ordenança no fiscal, en compliment de la Llei de contractació, i no es recollirà al pressupost a partir d'ara. A la pràctica, vol dir que els 1,4 MEUR recollits amb aquesta taxa a l'any no es computen al capítol d'ingressos ni tampoc al de despeses.
Si es té en compte el pressupost consolidat, on s'inclouen els diners destinats a organismes autònoms com el Consorci de l'Estany i el Consell Esportiu, la xifra prevista supera els 20 MEUR, el que representa un 1,1% menys que el 2018.

A nivell d'ingressos corrents, la xifra és de 17,7 MEUR, un 1,23% menys que l'anterior per la taxa de l'aigua. Seguint la tendència d'aquest any, es preveu recaptar més diners a través de l'impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) gràcies a la reactivació de l'economia, i també el de les plusvàlues. Per altra banda, també es preveu que l'ingrés per la participació en els tributs de l'Estat, que és la principal transferència corrent, augmenti un 10,7% respecte aquest any mentre que els de la Generalitat i la Diputació seran similars als d'enguany.

Pel que fa a les despeses, aquestes augmenten un 6% respecte el pressupost del 2018. Això es deu a l'augment del capítol de personal, on s'aplica la nova valoració de llocs de treball i l'augment salarial aprovat per l'Estat del 2,75%,. Destaca també l'augment del cost energètic corresponent a l'increment de l'IPC del darrer any.

Per altra banda, es mantenen les partides destinades a entitats de la ciutat i s'incrementa la d'ajuts per millores en el comerç, que passa de 12.000 euros als 16.000 euros. També es reservaran uns 110.000 euros al fons de contingència per cobrir imprevistos.

2,5 MEUR en inversions

El pressupost del 2019 preveu destinar 2,5 MEUR en inversions, dels quals 1,6 MEUR es finançaran amb crèdit i els restants, amb fons propis (es preveu un estalvi net de 563.000 euros i uns 360.000 euros en ajuts). D'aquesta manera, el 23% dels diners destinats a inversions provindran de fons propis, segons ha destacat el regidor d'Hisenda.

Entre les inversions previstes, destaca l'arranjament del primer tram del carrer Joan XXIII, que va des de la rotonda de Triops fins a Mas Palau, amb un cost de 200.000 euros, i una partida amb aquest mateix import per a la darrera fase d'obres del Museu Arqueològic Comarcal. També es destinaran 120.000 euros a la redacció del projecte de la nova biblioteca pendent encara d'ubicació, i 435.000 euros per a l'adquisició de patrimoni. D'aquest total, 200.000 seran per a la compra de Can Tomàs Teixidor, a la plaça Major.

El nivell d'endeutament se situarà en un 48%, molt per sota del 75% que estableix com a màxim la llei. "Per setè any consecutiu s'aconseguirà un estalvi net", ha subratllat Comas. La mitjana de pagament a proveïdors és de setze dies.

El pressupost s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, que té majoria amb nou regidors. La resta de grups a l'oposició (ERC, CUP i ICV) hi han votat en contra.