350.000 euros en ajudes per a reduir la contaminació lumínica en espais naturals

Són per actuacions compreses entre 2016 i 2019

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica aquest divendres la convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant l’any 2019. Aquests ajuts, amb un pressupost de 350.000 euros, estan adreçats als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i als consells comarcals. En concret, el Departament de Territori i Sostenibilitat destinarà 250.000 euros al pagament d’actuacions realitzades els anys 2016, 2017 i 2018, i 100.000 euros més a les actuacions que s’efectuïn fins el 31 d’octubre de 2019.
Les subvencions se centren en les actuacions d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat exterior executades en zones d’especial protecció i s’emmarquen en la política que impulsa el Departament de prioritzar la protecció envers la contaminació lumínica dels espais naturals de Catalunya.

Estalvi de consum

Les actuacions subvencionables han d’incloure alguna de les accions següents:
 
· La substitució de làmpades per altres que compleixin les condicions de les bases reguladores i/o instal·lació de sistemes de filtratge de la radiació.
· El canvi de llums per altres que emetin un flux d’hemisferi superior instal·lat de com a màxim l’1%.
· La substitució i/o instal·lació de reguladors horaris.
· La substitució i/o instal·lació de reguladors de flux lluminós.
 
Els ens locals que tinguin instal·lacions d’il·luminació exterior en espais que han passat a ser classificats com a zones de protecció màxima (zones E1), com per exemple, la recentment aprovada zona d’especial protecció de la Serra de Montsant, disposen de quatre anys per substituir les làmpades per altres de menys impacte ambiental sobre els ecosistemes i que emetin llum en l’espectre de l’ataronjat.
 
Les actuacions de millora de l’enllumenat poden suposar en molts casos estalvis superiors al 50% de consum energètic.