El 45% dels alumnes amb problemes d'aprenentatge que atén Càritas de Girona empitjora a final de curs

La crisi aguditza els problemes familiars i la manca d'atenció que reben els nens fa segueixin pitjor el curs

Que un alumne no segueixi bé el curs pot tenir moltes causes. Segons apunta Càritas, la crisi econòmica, els problemes d'atur i habitatge de les famílies afecten el rendiment escolar dels fills. A tot plegat, s'hi afegeix la manca de suport i atenció que alguns pares poden tenir vers els fills quan pateixen els maldecaps derivats de la crisi. Segons Càritas, aquest darrer factor és molt influent en el seguiment que els fills fan dels continguts escolars i, per això, s'ha iniciat un nou treball per implicar les famílies -a través d'activitats lúdiques sobretot- en la motivació i l'estímul dels fills.

En el darrer curs, Càritas va tractar 380 alumnes de primària dels quals la meitat tenen reconegudes Necessitats Educatives Especials (NEE). D'aquests alumnes però, Càritas alerta que només el 50% tenen materials adaptats al seu nivell a l'escola i que, els què no en tenen, pateixen encara més problemes per seguir el ritme. Per això, el secretari general de l'enitat, Salvador Maneu, ha demanat un esforç extra al Departament d'Educació per no retallar els recursos per atendre la diversitat perquè sinó, segons justifica, es perjudica tant els alumnes que segueixen bé el curs com els que no ho fan.

Dels alumnes tractats als 19 punts d'intervenció que té Càritas a Girona, el 61% provenen de famílies que pateixen pobresa econòmica, el 60% atur o el 49,5% problemes d'habitatge. Càritas reconeix que durant els dos darrers anys, a conseqüència de la crisi, s'ha aguditzat la situació i això afecta la capacitat de les famílies d'oferir suport als fills. Dels atesos, gairebé un 75% són infants de famílies que acumulen més de tres factors de risc i prop d'un terç de les famílies dels alumnes atesos acumulen fins a cinc factors.

Des de Càritas han alertat que els alumnes que reben els suport de les famílies ho tenen més fàcil per progressar. Això s'ha donat en un 40% dels casos on els alumnes han aconsguit mostrar millors aptituds en continguts com llengua o matemàtiques. Ara bé, les dades són menys esperançadors si ens fixem en els que no han millorat i que, a sobre, han empitjorat. Les dades de la memòria determinen que el 45% dels alumnes presenten pitjors competències que a finals de curs tot i haver passat pel programa de Càritas. 'En aquests casos creix la distància entre el que saben i el que haurien de saber', ha especificat el responsable del Serve d'Intervenció Educativa (SIE), Caye Gómez.

Prevenir l'absentisme a l'ESO

A banda d'aquest programa, Càritas també intervé sobre alumnes d'ESO que no van sovint a l'institut. A través d'un pla comunitari que fa set anys que es desenvolupa al sector est de Girona -als barris de Font de la Pólvora i Vila-roja-, els educadors es posen en contacte amb les famílies d'aquests nois i noies per treballar conjuntament i motivar l'alumnes perquè acabi l'ESO.

Actualment, en aquests dos barris es treballa amb una setantena de famílies i ara, de manera pionera, el programa s'ha estès a Banyoles on també s'està en contacte amb una vintena de joves. Normalment són els mateixos centres o els serveis socials qui alerten Càritas de quins són els joves que poden acabar abandonant l'institut i l'entitat es posa en marxa per trobar la solució.

Segons reconeix Gómez, sovint els joves estan 'desencantats' i cal trobar la manera 'd'escoltar-los' i que les seves famílies els prestin atenció.