Patrimoni denega el projecte de restauració de la muralla sud del castell de Sant Ferran de Figueres

Aquesta és la tercera vegada que la Comissió tomba el projecte presentat per primera vegada el 2004

La restauració de la muralla sud del recinte interior del castell de Sant Ferran de Figueres encara no es podrà dur a terme. L'any 2004 la Comissió de Patrimoni de Girona va tombar el projecte perquè anava en contra un article de la llei de Patrimoni Cultural que no permet la reproducció mimètica.

Aquell mateix any, però, el projecte va ser analitzat per la Comissió de Patrimoni de Catalunya (que actualment ja no existeix) i aquesta també el va tombar. Tot i això, va dictaminar que es podria aprovar a posteriori si se seguien unes condicions determinades. En primer lloc s'havia de recuperar la porta conjuntament amb la cortina sud; en segon lloc s'havia d'eliminar el mirador; i, per últim, s'havia de restaurar la part interior de la porta.

Tombat per tercer cop

A dia d'avui, sis anys després de presentar el primer projecte, la Comissió de Patrimoni de Girona ha tornat a tombar-lo ja que, segons diuen, no es compleix 'íntegrament' les condicions que va fixar la Comissió de Patrimoni de Catalunya l'any 2004.

Per això, el director territorial de Cultura a Girona, Miquel Sitjar, ha destacat que no poden aprovar aquest projecte ja que la Comissió de Patrimoni de Girona està vinculada als acords que va prendre la Comissió de Patrimoni de Catalunya quan existia i, per aquest motiu, s'ha decidit no aprovar el projecte perquè només compleix parcialment les condicions marcades.