Creixen els pacients als centres de salut mental d'adults gironins durant el 2017

Dels 14.096, uns 3.919 van ser nous casos

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que els trastorns mentals, seguits de l'addicció a substàncies, són la principal causa de discapacitat al món. També assenyala que prop de la meitat de la població mundial es veurà afectada per un problema mental en algun moment de la seva vida.

A Catalunya, segons dades de 2017, el 6,2% de la població de 15 anys i més pateix depressió major o depressió major severa (3,6% dels homes i un 8,8% de les dones). Un percentatge que augmenta amb l'edat, sobretot a partir dels 75 anys, i que és més elevat en els col·lectius més desafavorits. A més, el 5,1% de la població entre 4 i 14 anys té probabilitat de patir algun problema de salut mental.

Els centres de salut mental d'adults de les comarques gironines va atendre durant el 2017 14.096 persones, un 4,48% més que l'any 2016 (13.491). La prevalença va ser del 2,36% i, del total, 3.919 va ser nous casos, un 3,57% més que el 2016. Seguint amb la tendència de 2016, els diagnòstics més freqüents van ser la depressió i el trastorn bipolar. En canvi, va disminuir el trastorn adaptatiu i van augmentar els d'ansietat. El de psicosi, en canvi, es manté estable, amb una freqüentació de visites de més de deu per persona l'any.

Durant l'any passat, es van atendre 3.785 persones amb diagnòstic de trastorn mental greu (TMS), una dada que representa el 26,6% del total de persones ateses, i els centres de la regió sanitària van realitzar 85.715 visites.

Pel què fa als centres de salut mental infantils i juvenils de la demarcació, van atendre 7,47% pacients més l'any 2017, un percentatge que equival a 5.179 pacients, amb una prevalença atesa del 3,71 de la població de referència. L'edat mitjana dels usuaris va ser de 14,28 anys. En relació amb els diagnòstics tractats, el trastorn adaptatiu va ser el més freqüent, seguit del de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDHA) i dels trastorns d'ansietat.

En canvi, s'ha detectat una disminució del 2,42% en els diagnòstics més greus. Els centres de la xarxa van fer un total de 28.354 visites.

D'altra banda, l'hospital de Dia d'Adolescents va atendre 70 joves, el 69% dels quals van ser nenes. La mitjana d’edat es va situar en els 14 anys. El diagnòstics més freqüents van ser els neuròtics greus (fòbies escolars greus, trastorns del comportament i personalitats amb forta inestabilitat emocional), seguits del trastorn de la conducta alimentària (TCA). A més, es van tractar 21 casos de TCA, dels quals 90,4% van ser del sexe femení.

Pel què fa als centres d'atenció a les drogodependències (CAS) de les comarques gironines, van atendre durant l'any passat 3.772 persones, el 76,9% de les quals van ser homes. Del conjunt de pacients, 1.352 van ser casos nous que van acudir al centre. Un 51% ho van fer per addicció a l'alcohol, un 22% per abús de cocaïna, un 12% per cànnabis i un 8% per consum d'heroïna. En total, s'hi van fer 67.900 visites. El 19,27% van ser per acollides; un 42% per control de tòxics; un 13,77% per dispensació de metadona i un 4,65% per teràpies de grup. El diagnòstic més prevalent va ser la dependència a l'alcohol, amb un 33,6% dels casos atesos.

Durant l'any passat, a més, els Serveis de Rehabilitació Comunitària va atendre 441 persones, 113 de les quals van ser nous usuaris. Totes les persones ateses complien els criteris de Trastorn Mental Greu, amb el trastorn psicòtic com a diagnòstic principal. Els serveis van registrar una mitjana de 64 sessions per pacient i un total de 63.517 activitats.

Més altes hospitalàries

En l'àmbit de l'activitat hospitalària de la xarxa de salut mental, la Unitat d'Hospitalització d'Aguts adults va registrar 1.065 altes l'any passat, un 3,7% més que el 2016, amb una disminució del 7,16% en l'estada mitjana (12,31 dies). Per la seva banda, la Unitat d'Hospitalització infantil juvenil ha tancat el 2017 amb un increment de les altes del 78%, sobretot arran de l'ampliació de la unitat, amb una estada mitjana de 25,9 dies, un 8,6% menys que l'any 2016. La desintoxicació ha registrat 92 altes (un 15% més que l'any 2016), tot i que s'ha detectat un increment de l'estada mitjana de 9 a 10,24 dies.

En relació a la Unitat d’Hospitalització especialitzada en Discapacitat Intel·lectual i Salut Mental, les xifres es mantenen constants, amb 22 altes l'any 2017 i un increment de l’estada mitjana del 12,33% (179,15 dies).

La Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines té una població assignada de 709.220 persones (139.445 menors de 18 anys i 569.775 persones majors d’edat).

Girona, seu de la celebració del Dia Mundial

Girona acollirà el 6 d'octubre la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a Catalunya. Un esdeveniment organitzat per l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques i Salut Mental Catalunya, amb el suport de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), la Fundació Drissa i la fundació tutelar Support. L'acte posarà l'accent en l'atenció i els suports comunitaris envers la recuperació i l'apoderament, la inserció laboral de les persones amb un trastorn mental i els seus drets.

Durant aquella setmana, del 3 al 10 d'octubre, les organitzacions gironines desplegaran novament un programa d'activitats divulgatives arran i arreu de la demarcació, amb la participació de diferents entitats i institucions del territori. Els actes tenen el suport de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Girona, Figueres, Blanes i Palafrugell, la Diputació de Girona i l'Obra Social "la Caixa".