Signen un manifest per demanar que l'assignatura de Tecnologia sigui obligatòria a 4rt d'ESO

En aquests moments els alumnes poden escollir si volen fer l'assignatura al ser optativa

Fent obligatòria la tecnologia a l'ESO, els impulsors del manifest entenen que es 'despertarien més vocacions tecnològiques dirigides tant a la Formació Professional com al Batxillerat'.

Un altre dels punts que inclou el manifest és que cal preparar millor als alumnes que volen fer una carrera tecnològica 'amb formació específica i no amb cursos d'accés'. El manifest recull, literalment, que 'l'estimulació de l'alumnat per estudiar enginyeria o arquitectura 'ha de passar pel fet de cuidar els estudis que hi aboquen i no per afavorir bypassos que en faciliten l'accés però que no preparen per allò que es vol estudiar a la Universitat'.

En aquest sentit, els signants del manifest han demanat que les ponderacions de les matèries tecnològiques per accedir a la universitat siguin 'màximes' per tal d'afavorir l'accés als estudis afins com enginyeria i arquitectura.