Blanes porta al ple l'aprovació del reglament per les àrees d'esbarjo de gossos

Defineix els usos i les sancions

La sessió plenària convocada per l’Ajuntament de Blanes aquest mes d’agost, que tindrà lloc dijous vinent dia 30, inclou 10 punts a l’ordre del dia. Un dels més destacats serà l’aprovació inicial del Reglament d’Ús de les Àrees d’Esbarjo Caní. Altres temes de debat seran la modificació dels Estatuts del CNL, la modificació de la relació de llocs de treball al consistori, i donar suport a la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

Els tres darrers punts abans que s’entri en l’apartat final de Precs i Preguntes són sengles mocions. Dues les presenten d’ICV-EUiA i Batega per Blanes per fer accessible el dret a l’habitatge digne i per regular la circulació de patinets elèctrics i altres ginys mecànics. La tercera proposta d’acord la presenten conjuntament les 8 forces polítiques al plenari per vetllar per les bones pràctiques en la contractació artística, i recull la proposta del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC).

Les Àrees d’Esbarjo de Gossos

Actualment a Blanes hi ha dues Àrees d’Esbarjo Canines als barris de Mas Moixa i Quatre Vents. Fins ara, l’Ordenança de Protecció, Control i Tinença d’Animals no contemplava l’existència d’aquestes instal·lacions, i per això s’ha redactat aquesta normativa específica que les regularà. S’ha consensuat per la comissió redactora, així com amb la ciutadania, de manera que les entitats i veïns de la vila han tingut l’oportunitat d’expressar la seva opinió, aportar idees o proposar modificacions.

La normativa que es porta per a la seva aprovació al ple comença recordant que la Declaració Universal dels Drets dels Animals de la UNESCO del 1978 estableix que tenen uns drets que els humans han de garantir i respectar. En aquest sentit, un dels objectius de les Àrees d’Esbarjo Caní és millorar la convivència entre ciutadans i animals de companyia oferint un espai adequat. Els usuaris d’aquestes zones són els gossos i els seus propietaris, ja siguin veïns o visitants.

Els menors de 14 anys han d’anar-hi sempre acompanyats de la seva mare, pare, tutor o un adult que se’n faci responsable. Les persones que desitgin interactuar amb els animals han de comptar sempre amb l’autorització del corresponent propietari, i la seva utilització és gratuïta. Estaran obertes sempre, si bé és obligatori respectar el descans dels veïns entre les 22 h i les 8 h, i s’han de complir totes les disposicions incloses a les ordenances de Protecció, Control i Tinença d’Animals, així com a la de Civisme i Convivència Ciutadana.

També s’hi inclouen diverses normes d’ús obligatòries, així com recomanacions. N’hi ha un total de 21, d’entre les quals destaquen: els gossos han d’anar lligats amb corretja, la porta d’accés ha d’estar sempre tancada, tots els gossos han d’estar censats i amb micro-xip, han de portar collaret en tot moment, i es prohibeix l’entrada a femelles en zel, animals amb collarets amb punxes, dents o similars.

Els gossos catalogats com a potencialment perillosos o amb característiques que així ho aconsellin han de portar el morrió posat, no es poden deixar els animals sols, i és obligatori recollir els seus excrements. Si un animal es mostra agressiu haurà d’abandonar l’àrea , i els seus propietaris o posseïdors en seran els responsables legals davant qualsevol mal que puguin ocasionar els seus animals.

No es permet a les persones menjar ni consumir begudes alcohòliques a l’interior del recinte, i queda totalment prohibit maltractar o agredir els animals. Per la seva banda, l’Ajuntament es responsabilitza del manteniment i neteja dels recintes, amb una periodicitat mínima de dos cops per setmana a la primavera–estiu, i un cop per setmana durant la tardor-hivern.

Infraccions i sancions

Les sancions que s’inclouen al reglament en matèria de protecció, control i tinença d’animals estan tipificades com a lleus, greus i molt greus. Les primeres poden costar de 100 euros a 400 euros; les greus de 401 euros a 1.500 euros i les molt greus de 1.501 euros a 3.000 euros. També es consideren infraccions greus la comissió de tres infraccions lleus en un any, i seran infraccions molt greus la comissió de tres faltes greus en un any.

INFRACCIÓ

TIPUS

IMPORT

Entrar/Sortir del recinte amb el gos sense lligar

LLEU

100 €  a 400 €

Deixar la porta del recinte oberta

LLEU

100 €  a 400 €

Gos sense collaret a l’interior del recinte

LLEU

100 €  a 400 €

Entrar al recinte femelles en zel, animals amb collarets amb punxes o similar

 

LLEU

 

100 €  a 400 €

Deixar els animals sols a l’interior de l’àrea

LLEU

100 €  a 400 €

No recollir els excrements de les pròpies mascotes

LLEU

100 €  a 400 €

Alimentar o banyar els animals a l’interior de l’àrea

LLEU

100 €  a 400 €

Permetre que els gossos s’enfilin als bancs

LLEU

100 €  a 400 €

Romandre al recinte amb un gos agressiu

LLEU

100 €  a 400 €

Menjar i consumir begudes alcohòliques dins l’àrea

LLEU

100 €  a 400 €

Maltractar o agredir els animals sense provocar-li resultats lesius

 

LLEU

 

100 €  a 400 €

No respectar el descans dels veïns de 22 h a 8 h

LLEU

100 €  a 400 €

Maltractar o agredir els animals si els comporta conseqüències greus per a la salut

GREU

401 € a

1.500 €

Maltractar o agredir els animals si els comporta conseqüències molt greus per a la salut

MOLT GREU

1.501 € a 3.000 €