La primera televisió local per Internet, Llagostera TV, neix amb imatges inèdites del franquisme

El projecte servirà per crear un fons documental audiovisual de la vida present i passada del municipi

Fa tan sols unes poques dècades, els habitants de Llagostera haguessin encès el televisor per veure el nou canal municipal. Ara, es dóna l'estranya circumstància per alguns, que el nou mitjà de Llagostera tot i ser 'audiovisual', no s'emetrà pel televisor sinó que només es podrà veure per Internet. 'El projecte és una pàgina web on penjarem productes audiovisuals de continguts molt variats', explica el seu director, David Molero. 

Aquest nou model de televisió -en xarxa- té un doble avantatge per a l'equip que s'encarregarà de la seva gestió. Per una banda, permet arribar a tots els veïns del municipi sense necessitat de tenir grans infraestructures. Per l'altra, abarateix el cost habitual de produir i editar peces informatives per un canal televisiu convencional. 'Tot el material té el seu cost, però evidentment és més econòmic fer-ho per Internet', argumenta el director.  

Notícies, reportatges, entrevistes. Els usuaris de la televisió en xarxa podran trobar diferents tipus de formats periodístics relacionats amb el dia a dia del municipi. 'La pàgina web estarà distribuïda per apartats', explica Molero. Cada divendres, també es publicarà un setmanari que recollirà les notícies més destacades de Llagostera dels darrers dies. 'Serà l'espai de més actualitat', afirma un dels membres de l'equip, Marc Sureda.  

El portal també disposarà d'un apartat 'En directe', on es retransmetrà els plens de l'ajuntament a temps real perquè tots els habitants del municipi el puguin seguir. També a través d'aquesta secció, els usuaris de la web podran veure en directe alguns espais del municipi. 'Instal·larem tres o quatre càmeres de vídeo a diferents racons del poble', diu Sureda. 'Així podran veure si hi ha ambient a plaça Catalunya, per exemple', afegeix. 

Una excusa per fer 'l'arxiu documental'

A més de les seccions de format més periodístic, la pàgina web tindrà un apartat titulat 'Memòries' que recollirà vídeos històrics i inèdits de Llagostera. 'Penjarem vídeos gravats per un veí aficionat del poble que ha enregistrat imatges de Llagostera els darrers trenta o quaranta anys', explica Sureda. L'arribada de la comitiva franquista a Llagostera seran alguns dels moments històrics que els habitants del municipi podran reviure a través del portal informatiu.