Blanes intentarà de nou aprovar demà els pressupostos

El ple extraordinari serà a dos quarts de vuit del vespre

L’Ajuntament de Blanes ha convocat perquè tingui lloc aquesta setmana un ple extraordinari que tindrà com a únic punt a l’ordre del dia l’aprovació dels pressupostos municipals del 2018. La sessió s’ha fixat perquè se celebri aquest proper dimecres 20 de juny, i endarrerirà mitja hora el seu inici habitual, ja que començarà a 2/4 de 8 del vespre.

Al tractar-se d’un dels temes més destacats que l’Ajuntament de Blanes tracta al llarg de tot l’any en sessió plenària, el ROM (Reglament Orgànic Municipal) preveu que les intervencions dels regidors i regidores puguin ser més llargues del què és habitual. D’aquesta manera, en el primer torn enlloc dels cinc minuts que tenen assignat com a màxim, podran ser de 10 minuts. Al torn de rèpliques, en canvi, serà el mateix que en qualsevol altre ple, d’un minut.

Inicialment els pressupostos municipals d’aquest any s’havien inclòs a l’ordre del dia dels dos anteriors plens municipals celebrats el 26 d’abril i el 31 de maig. En tots dos casos, però, els va retirar l’equip de govern el mateix dia en què es va fer el ple a causa que no comptaven amb suficient recolzament perquè poguessin prosperar.

Els pressupostos s’aprovaran ara amb caràcter provisional, i inclouen les bases d’execució, la relació de llocs de treball, la plantilla de personal i d’altres acords. Un cop s’hagin aprovat al ple, estaran en exposició pública durant 15 dies hàbils comptats a partir de la publicació de l’edicte. En cas que no es presentés cap reclamació durant el període d’exposició pública quedaran aprovats de manera definitiva.

Després de la sessió plenària amb caràcter extraordinari d’aquest proper dimecres, la setmana vinent es farà el ple municipal ordinari corresponent a aquest mes de juny. Tal com està fixat, es convocarà coincidint amb el darrer dijous del mes, és a dir, el 28 de juny, i començarà a l’hora habitual, les 7 del vespre.