Llum verda ambiental a l'ampliació de l'abocador controlat de Pedret i Marzà

Tindrà una superfície addicional de 72.000 metres quadrats

La Ponència ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ha atorgat l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental favorable al projecte d’ampliació del dipòsit comarcal de l’Alt Empordà, al terme municipal de Pedret i Marzà, que ha promogut el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. El projecte consisteix a ampliar l’abocador amb un nou vas de més de 940.000 metres cúbics i una superfície d’uns 72.000 metres quadrats, de manera que augmentarà la capacitat fins als gairebé 2.500.000 metres cúbics. La vida útil de la nova fase es preveu per a 17 anys. També s’hi construiran instal·lacions auxiliars com una de deshidratació de fangs, una bassa provisional de lixiviats, i dues basses d’aigües pluvials.

A banda de les mesures correctores previstes a l’estudi d’impacte ambiental, la declaració d’impacte ambiental n’afegeix de noves per protegir la biodiversitat i el medi natural; prevenir la contaminació acústica, les males olors, i la intrusió lluminosa; i conservar el patrimoni natural i paleontològic. En destaca la necessitat de fer un seguiment de les espècies de fauna presents a la zona i establir un protocol per evitar que els animals s’acostumin a l’estada o a la concentració en determinats llocs.

El dipòsit controlat forma part del centre de tractament de residus municipals (CTR) de l’Alt Empordà, inaugurat l’estiu passat i finançat íntegrament per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori i Sostenibilitat, per un import d’uns 24 milions d’euros. Aquesta és una instal·lació estratègica per a la comarca que permet tractar la fracció resta –la que no es recull de forma selectiva– i la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), reduint considerablement la quantitat de deixalles que es destinen a l’abocador. Sota el principi de l’aprofitament dels recursos, el CTR permet revaloritzar tot el material possible abans d’enterrar-lo, allargant la vida útil de la infraestructura.