Entra en funcionament la nova zona estèril on preparen els medicaments al Trueta

L'espai ha comptat amb una inversió de 700.000 euros

La primera fase de les obres de millora i modernització del Servei de Farmàcia del Trueta s'ha acabat i ja s'han posat en funcionament les noves sales blanques, una zona estèril on es preparen els medicaments. L'espai està controla la contaminació microbiològica i per partícules amb l'objectiu de condicionar els medicaments oncològics i d'altres de perillosos, les nutricions parenterals i altres barreges endovenoses. Aquesta primera part dels treballs ha comptat amb una inversió de 700.000 euros i ha consistit en una reforma global per adequar els nous espais i reorganitzar els despatxos i la recepció . Els canvis busquen millorar la seguretat i l'eficiència en el treball així com adequar les instal·lacions a l'increment continuat de l'activitat.
Fins ara, la preparació dels medicaments estèrils es feia en dues àrees separades. Per una banda, la zona de preparacions de nutricions artificials i altres barreges endovenoses, que datava dels anys 80. Per l'altra, la zona de preparació de citostàtics o medicaments oncològics, que es va construir l'any 2002.

Les obres realitzades ara han permès la creació de la nova zona de sales blanques en uns espais annexos al Servei de Farmàcia de l'hospital amb més superfície. D'aquesta manera, en una sola àrea hi haurà les dues zones. En una, s'hi faran els preparats oncològics i dels medicaments perillosos i, a l'altra, es realitzaran els preparats estèrils i els intravenosos.

La segona fase d'obres

La segona fase del projecte de millora i ampliació de la Farmàcia, que ja ha sortit a licitació, consistirà en l'automatització del magatzem de medicaments. El projecte va lligat a la compra d'un equipament (Kardex), que té un cost de més de 430.000 euros i que comprès la remodelació i la climatització dels espais on ha d'anar instal·lat. L'equipament millorarà l'emmagatzematge i la gestió de processos.

Es tracta d'un robot que conté tots els medicaments organitzats de manera eficient i amb les màximes condicions de seguretat. La seva adquisició permetrà, entre d'altres, incrementar la productivitat perquè permet preparar diferents comandes a la vegada i millorar les condicions de conservació dels medicaments. A més, possibilitarà la informatització de la gestió documental, optimitzant el control d'estocs i de l'inventari.

El magatzem del Servei de Farmàcia és l’eix principal de tots els circuits logístics dels medicaments del centre hospitalari. Actualment, conté prop d'un miler de referències (exceptuant medicaments d'assajos clínics).

El servei està ubicat al soterrani de l'edifici i manté la mateixa estructura i distribució d'espais que tenia l'any 1968, quan es va autoritzar la seva obertura. Des de l'equipament es gestiona l'adquisició, la custòdia, la conservació, el subministrament i la dispensació dels medicaments.