Quatre cicles nous de formació professional a les comarques gironines per atendre la demanda

S'oferiran 12.437 places de primer curs en els ensenyaments postobligatoris

Els Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona oferiran el curs 2018-2019 quatre nous cicles de formació professional de nova implantació per donar resposta a la demanda dels diferents sectors i territoris. En total s’oferiran 12.437 places de primer curs en els diferents ensenyaments postobligatoris: batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, esportius, programes de formació i inserció (PFI), itineraris formatius específics (IFE), curs específic d'accés als cicles de grau mitjà (CAM), i curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (CPIGS).

Amb la nova oferta de places per al proper curs, Ensenyament referma una continuïtat formativa per als alumnes un cop acabat l’ensenyament obligatori. Uns ensenyaments entre els 16-18 anys –que inclouen el batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà-, i uns ensenyaments superiors per a majors de 18 anys – formació professional de grau superior-.

Respecte als ensenyaments de batxillerat, aquests donen accés als cicles formatius de grau superior i als estudis universitaris. Ensenyament presenta als alumnes que continuïn per aquesta via diferents alternatives adaptades als diversos interessos, amb una oferta de 4.725 places de primer curs.

Pel que fa a la formació professional de grau mitjà i grau superior, el Departament d'Ensenyament disposa d’un seguit de cicles formatius i de famílies professionals per donar resposta a les necessitats de qualificació dels diferents sectors productius.

Com a novetat, Ensenyament presenta un nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Preimpressió digital a l’institut Santa Eugènia de Girona i tres nous de Grau Superior: el de Direcció de cuina a l’institut l’Olivar Gran de Figueres; el de Desenvolupament d’aplicacions web a l’institut Sa Palomera de Blanes, i el d’Ensenyament i animació socioesportiva a l’institut Illa de Rodes de Roses.

Calendari de preinscripció i matrícula

El calendari de preinscripció i matrícula per a batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior és:

- Del 14 al 24 de maig, preinscripció batxillerat i cicles de grau mitjà
- Del 29 de maig al 7 de juny, preinscripció cicles formatius de grau superior
- 29 de juny, publicació de l’oferta final per al batxillerat i cicles de grau mitjà
- 16 de juliol, publicació de l’oferta final per als cicles de grau superior
- Del 4 a l’11 de juliol, matriculació batxillerat i cicles de grau mitjà
- Del 5 al 7 de setembre, matriculació extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre
- 5 i 6 de setembre, ampliació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió a cicles de grau mitjà d’FP
- Del 18 al 23 de juliol, matriculació dels cicles formatius de grau superior