El Consell Comarcal de la Selva organitza un taller de compostatge casolà a Vidreres

S’emmarca dins la campanya de compostatge comarcal

El Consell Comarcal de la Selva va organitzar un taller de compostatge casolà a Vidreres en el marc de la campanya de foment del compostatge casolà que promou i organitza l'ens a diversos municipis el passat dissabte 5 de maig. Amb el taller de compostatge, les llars interessades en fer-se compostaire obtenen gratuïtament un compostador (sotmès només al pagament d'una fiança retornable) , reben formació sobre l'ús del procés de compostatge i informació sobre els descomptes sobre la taxa d'escombraries municipal a les quals tenen dret els compostaires pel sol fet de ser-ho.

Durant el taller es va aprofundir sobre el gran pes econòmic que tenen les deixalles, l’increment progressiu del gravamen que imposa la Generalitat de Catalunya sobre els residus reciclables desviats erròniament als abocadors i, en contrapartida de tot plegat, els avantatges que suposa reciclar i, sobretot, autogestionar les restes de menjar.

El conseller comarcal de Medi Ambient, Josep Roquet, explica que "el programa de comunicació mediambiental del Consell Comarcal d'aquest any 2018 incideix molt especialment en l'autocompostatge i el reciclatge de la fracció orgànica en general, ja que aquest residu suposa més del 40 % de les deixalles domèstiques diàries". En aquest sentit, Roquet destaca que "la separació correcta de la FORM és clau per arribar als objectius catalans marcats pel programa PRECAT 20, d'arribar a reciclar el 60% de totes les deixalles que generem a casa i al comerç abans d'aquesta data".

El Consell Comarcal de la Selva va crear la xarxa comarcal de compostaires l'any 2006 i des d'aleshores organitza periòdicament noves campanyes per promoure el compostatge casolà a la comarca, ja que suposa la manera més sostenible i amb menor cost energètic de tractar un residu, que no cal recollir-lo amb vehicles per transportar-lo fins a les plants de tractament.

Aquesta campanya, organitzada pel Consell Comarcal de la Selva, inclou la visita particularitzada a tots els nous compostaires uns mesos després d’estrenar el seu compostador, per resoldre qualsevol dubte o inconvenient que s’hagin trobat durant les primeres etapes del procés.