Un pis de lloguer a Girona costa 550 euros de mitjana, 20% més que fa tres anys

La zona costanera del Baix Empordà és la que registra l'augment més significatiu

L'informe de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona analitza el preu mitjà dels lloguers trimestre per trimestre. S'hi recullen dades de Girona ciutat, de Figueres, d'Olot i de dos municipis de la Costa Brava. En concret, Palamós i Sant Feliu de Guíxols (tots dos, al litoral del Baix Empordà).

Segons recull l'estudi, avui dia a Girona ciutat el lloguer mitjà se situa en 550 euros. Són 20 euros més que ara fa un any (un 3,7%). L'informe no entra a diferenciar per barris ni tipologies de pisos, sinó que a l'hora d'establir aquesta mitjana, només fa referència als preus que apareixen als contractes.

De les dades sí que se n'extreu, però, que hi va haver un punt d'inflexió a partir del 2015. Aleshores, després de tres anys de mantenir-se més o menys estables, els preus dels arrendaments van començar a experimentar creixements sostinguts. Segons la Cambra de la Propietat Urbana, són increments "moderats" si es comparen amb els trimestres anteriors, però s'enfilen més quan s'analitzen en el global de l'any.

De fet, a dia d'avui, un llogater que visqui a Girona ciutat arriba a pagar 100 euros més de mitjana pel seu habitatge que no pas tres anys enrere. Si al primer trimestre del 2015 el preu se situava en 450 euros, ara ja s'ha enfilat fins als 550. És a dir, un 22% més. Cosa que fa que el preu mitjà s'equipari amb el que hi havia als anys 2010 i 2011.

Olot puja, Figueres baixa

A l'interior de la demarcació, els preus també han experimentat la mateixa tònica que a Girona ciutat, tot i que aquí els arrendaments són més baixos. A Olot, ara fa tres anys el preu mitjà de les rendes era de 320 euros, i al primer trimestre d'aquest 2018 ja s'ha situat en 395 (un 23% més car). Encara es troba per sota, però, dels valors que hi havia amb l'entrada de la crisi (ja que al 2008 els lloguers a la capital de la Garrotxa van arribar als 425 euros).

Per contra, a Figueres, els arrendaments s'han mantingut més estables. A dia d'avui, de mitjana, llogar un habitatge a la capital de l'Alt Empordà costa 420 euros. Un preu similar al què hi havia els anys 2013 i 2014 (quan els lloguers es van estabilitzar). Fins i tot, si es compara el primer trimestre del 2017 amb el d'aquest 2018, els preus han baixat lleugerament (això sí, un tímid 2,7%).

La Costa Brava es dispara

L'informe de la Cambra de la Propietat Urbana també posa de relleu que, al llarg del darrer any, els lloguers s'han disparat a la Costa Brava Centre. De fet, entre Palamós i Sant Feliu de Guíxols, si es compara el primer trimestre del 2017 amb el del 2018, els preus s'han incrementat 50 euros de mitjana (passant dels 450 als 500 euros).

Aquí, allò que es paga per un habitatge ja se situa en nivells del 2009. És a dir, poc després de l'arribada de la crisi i quan la bombolla del lloguer encara no s'havia desinflat.

Menys contractes

Per últim, l'estudi també analitza l'evolució que han experimentat els contractes de lloguer. I aquí, fa incidència sobretot a Girona ciutat. L'informe de la Cambra de la Propietat subratlla que, d'ençà del 2014, els arrendaments han anat a la baixa. De fet, en comparació amb el quart trimestre d'aquell any (quan se'n van signar 749) la xifra ha davallat fins a un 28%, perquè aquests primers tres mesos del 2018 se n'han rubricat 538.