Les obres de desdoblament de la C-260 a Vilatenim acabaran la primera quinzena de maig

Quedarà desdoblada tota la carretera que uneix la ciutat amb Roses

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, i l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip, han visitat els últims treballs del desdoblament de la C-260 al nucli de Vilatenim. Aquesta actuació, amb una inversió de 9,3 MEUR, permetrà millorar la fluïdesa del trànsit a l’entrada a la ciutat i culminar el desdoblament de tota la carretera que uneix Figueres i Roses. Font ha anunciat durant la visita que les obres finalitzaran la primera quinzena de maig.

La C-260 registra una mitjana anual d’entre 21.000 i 24.000 vehicles/dia, xifra que pot arribar als 43.000 vehicles/dia durant l’agost. Les obres, que van començar el gener de 2016, han consistit en la duplicació de l’últim tram que quedava per desdoblar d’aquesta carretera, d’uns 750 metres de longitud, des de l’enllaç amb la carretera N-II fins a la rotonda de Vilatenim. L’obra permet millorar la capacitat i afavorir la seguretat viària, amb l’execució d’una via adaptada en l’entorn urbà pel qual discorre.

Aquests són els principals elements de l’actuació:

El tronc central està format per dos carrils per sentit de la circulació de 3,20 metres d’amplada amb voral interior d’1 metre i voral exterior d’1,5 metres. La mitjana de separació tindrà 1,8 metres d’amplada. En aquest àmbit del tronc central, que ja està en servei, s’estan completant els treballs de restauració vegetal de la rotonda de Vilatenim.

A cada costat del tronc, s’han construït unes calçades laterals. Cada calçada lateral se separada del tronc mitjançant un espai enjardinat d’1,6 metres delimitat per vorades. Les calçades laterals tenen 6 metres d’amplada --4 corresponen al carril de circulació i 2 per aparcament. A partir de la calçada lateral s’han format les voreres. Durant els pròxims dies, finalitzaran petites actuacions a les vores, com la comprovació de la xarxa de reg i l’enllumenat i la finalització de detalls de la senyalització.

S’ha executat una passera sobre la carretera, a continuació del carrer dels Baladres, per possibilitar que els vianants puguin creuar d’un costat a l’altre. Té un tram central de 24 metres de longitud i dos laterals de 18,20 i 19,20 metres i s’han format rampes i escales a cada costat de la passera.

Dos vials urbans propers a la C-260, el vial sud i el vial nord, on només queden per finalitzar petits remats:

El vial sud discorre paral·lel a la C-260 i relativament proper al riu Manol. Connecta el sud de Vilatenim amb la zona industrial situada a l’altre costat de l’N-II. Serveix per connectar directament Figueres amb Vilatenim, sense passar per l’enllaç actual de l’N-II, que pot arribar a nivells de congestió. Cal remarcar-hi la construcció d’una rotonda en la part inicial, un vial de 700 metres de longitud i 6 metres d’amplada i un pas sota l’N-II. El pas, que s’obrirà al trànsit quan finalitzin els treballs a l’entorn de l’N-II, té una longitud de 61 metres i una amplada total lliure de 10,90 metres.

El vial nord és sensiblement perpendicular a la C-260 i paral·lel a l’N-II. Se situa a l’inici de l’actuació i dona continuïtat a la calçada lateral nord del desdoblament fins al camí vell de Vilatenim. Té una longitud d’uns 240 metres i està format per un carril de 4 metres i una vorera de 2 metres.