El Consell Comarcal de la Selva inicia el projecte 'Connectant talent creatiu i territori'

Aquest vol incorporar el talent del sector cultural i creatiu als projectes locals

Més d’una seixantena de persones varen participar a la jornada de presentació del projecte “Connectant talent creatiu i territori”, que es va fer el divendres passat al Consell Comarcal de la Selva. “Connectant talent creatiu i territori” té la finalitat d'incorporar el talent del sector cultural i creatiu als projectes de desenvolupament local de la comarca de la Selva.

El propòsit del projecte és millorar la professionalització del sector, establir una xarxa de col·laboració entre els agents i generar nous projectes o productes que millorin la oferta cultural-creativa al territori.

El tret de sortida a l’acte va anar a càrrec de la consellera comarcal, Raquel Reyner, que va posar de manifest la necessitat de promocionar l’activitat cultural de la comarca i va posar en valor l’element cultural-creatiu com a factor de dinamització econòmica i social a la Selva. Seguidament va obrir la sessió en Ricardo Antón, expert en emprenedoria cultural, interconnexions públic-privades, i impulsor de projectes com “ColaBoraBora” i “Kultursistema”, va remarcar la necessitat de contribuir al desenvolupament de projectes dins un ecosistema-cultural divers, creatiu i sostenible i  la necessitat d’activar col·laboracions transdisciplinars i intersectorials.

En la segona part de la sessió la tècnica del projecte SelvaCultura del Consell Comarcal de la Selva, Anna Rocasalva, i  Taína López de l’empresa Alisis Cultural i Roser Puigdevall de l’empresa Volàtil van explicar l’estructura del projecte i el calendari d’accions previstes al llarg d’aquest any.

Tal com varen explicar les tècniques, el programa s'estructura en dues fases: Una fase de formacions i una segona fase d’incubació de projectes culturals que gaudiran d’un acompanyament tutelat fins a la seva realització final.

La primera fase del projecte es realitzarà durant els mesos de maig i juny i està formada per un cicle d’accions per la professionalització del sector cultural-creatiu que consta de  diferents eines i instruments per a la millora en el disseny, finançament i desenvolupament de projectes de l’àmbit cultural. La programació està formada per sis càpsules formatives, seminaris i tallers sobre les principals qüestions relatives als projectes culturals i a la professionalització artística. També es duran a terme visites a espais, institucions i empreses culturals de la mà dels seus responsables.

La segona part del projecte és el desenvolupament de projectes cultural-creatius vinculats al territori,  on es posarà en pràctica la integració del talent cultural-creatiu dins les iniciatives de desenvolupament territorial. Parteix de la borsa de projectes de territori i de la selecció d’iniciatives amb més potencial i més adequades a les característiques de la pròpia xarxa.

Els participants dissenyaran un projecte creatiu vinculat a una iniciativa de desenvolupament local, en col•laboració amb els promotors d’aquesta iniciativa. Una part d’aquests projectes es portaran a la pràctica com a projectes pilot. Es persegueix un doble objectiu: donar a conèixer els autors de l’obra/intervenció i obtenir una millora significativa de la proposta local (en termes d’atracció de nous públics, diversificació de l’oferta, millora de l’atractiu local, etc.) Al llarg d’aquesta etapa els participants tindran l’assessorament i acompanyament d’experts en matèria cultural-creativa. Es preveuen dues modalitats de projectes: a) projectes per agents “novells”, destinats a amateurs o professionals de trajectòria emergent; b) projectes per a agents “consolidats”, dirigits a professionals o empreses de trajectòria més sòlida.