El Consell Comarcal de la Selva presenta el projecte ''Connectant talent creatiu i territori''

L'acte tindrà lloc divendres

“Connectant talent creatiu i territori” té la finalitat d'incorporar el talent del sector cultural i creatiu als projectes de desenvolupament local de la comarca de la Selva

El propòsit és millorar la professionalització del sector, establir una xarxa de col•laboració entre els agents i generar nous projectes o productes que millorin la oferta cultural i creativa al territori

El programa s'estructura en 2 fases: una fase de formacions i una segona fase d’incubació de projectes culturals que gaudiran d’un acompanyament tutelat fins a la seva realització final.

La primera fase del projecte està formada per un cicle d’accions per a la professionalització del sector cultural i creatiu que consta de diferents eines i instruments per a la millora en el disseny, finançament i desenvolupament de projectes d’aquest àmbit cultural i creatiu. La programació està formada per 6 càpsules formatives, seminaris i tallers sobre les principals qüestions relatives als projectes culturals i a la professionalització artística. També es duran a terme visites a espais, institucions i empreses culturals que aniran a càrrec dels seus responsables.

La segona part del projecte és el desenvolupament de projectes culturals i creatius vinculats al territori, on es posarà en pràctica la integració del talent cultural-creatiu dins les iniciatives de desenvolupament territorial. Parteix de la borsa de projectes de territori i de la selecció d’iniciatives amb més potencial i més adequades a les característiques de la mateixa xarxa.

Els participants dissenyaran un projecte creatiu vinculat a una iniciativa de desenvolupament local, en col•laboració amb els promotors d’aquesta iniciativa. Una part d’aquests projectes es portaran a la pràctica com a projectes pilot. Es persegueix un doble objectiu: donar a conèixer els autors de l’obra/intervenció i obtenir una millora significativa de la proposta local (en termes d’atracció de nous públics, diversificació de l’oferta, millora de l’atractiu local, etc.) Al llarg d’aquesta etapa els participants tindran l’assessorament i acompanyament d’experts en matèria cultural-creativa. Es preveuen dues modalitats de projectes: a) projectes per agents “novells”, destinats a amateurs o professionals de trajectòria emergent; b) projectes per a agents “consolidats”, dirigits a professionals o empreses de trajectòria més sòlida.

La presentació del projecte es farà el divendres 6 d’abril a les 10h al Consell Comarcal de la Selva i es poden fer les inscripcions a www.selvacultura.cat

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals i s’ha impulsat dins la línia de treball en l’àmbit cultural creatiu iniciada fa dos anys pel Consell Comarcal de la Selva per a la millora en la professionalització i competitivitat del sector cultural creatiu.