L'Ajuntament de Girona rep 104 propostes pels pressupostos participats

Ara s'estudiarà que siguin viables

S’han presentat un total de 104 propostes en les assemblees de barri dels pressupostos participats del 2018. Entre aquestes propostes hi ha tant aportacions de les associacions de veïns com de la ciutadania a títol individual, que ha fet arribar les propostes a través de les pròpies entitats veïnals o del formulari que es va obrir a la web dels pressupostos participats.

La Comissió de Valoració Tècnica i Econòmica informarà en les properes setmanes sobre quins dels projectes proposats són viables tècnicament i econòmicament. Els informes emesos pels serveis tècnics municipals amb el resultat de la valoració sobre la viabilitat de les propostes presentades es traslladaran a les properes assemblees de barri, que es duran a terme entre el 16 i el 30 d’abril i en les quals s’acabaran de definir els projectes que se sotmetran a consulta ciutadana.

Les propostes que es decideixin en aquestes assemblees se sotmetran a consulta de l’11 al 24 de juny, quan els veïns i veïnes votaran els projectes que s’hauran d’executar en cada un dels barris. Tota la ciutadania amb dret a vot rebrà uns dies abans de la consulta electrònica un sobre personalitzat amb les credencials que li permetran votar des de qualsevol mitjà tecnològic.

Un 70% dels temes són urbanístics o de mobilitat

Dels més de 100 projectes presentats, prop d’un 70% fan referència a aspectes urbanístics i de mobilitat. Concretament, des del Servei d’Urbanisme s’hauran de valorar 43 propostes, relacionades principalment amb voreres, il·luminació, condicionaments de locals socials o remodelacions de places i carrers. Per la seva banda el Servei de Mobilitat i Via Pública haurà d’emetre informe de 28 projectes sobre temes diversos com l’adaptació de voreres, els parcs infantils, la millora dels paviments, les tanques de seguretat o els carrils bici. També cal destacar els 16 projectes que haurà de valorar el Servei de Sostenibilitat i Medi Ambient, relacionats amb fonts, espais d’esbarjo per a gossos o vegetació i recs. 

Enguany, com a novetat, cal assenyalar que les propostes relacionades amb temes socials o culturals estaran subjectes a subvenció. D’acord amb la legislació vigent en matèria de subvencions, el 16 de febrer es van aprovar per Junta de Govern Local les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc dels pressupostos participats dels barris. Aquests bases regulen la presentació de projectes de tipus socials, cultural o esportiu que tenen com a objectiu la dinamització dels barris. En total, s’han presentat 13 propostes que s’engloben dins d’aquest supòsit i que hauran de valorar els serveis de Participació, Cultura i Dinamització del Territori.

La Policia Municipal i l’Oficina de Comunicació, amb un projecte cadascun, completen la relació de serveis amb propostes per analitzar.