Catalunya lidera la caiguda de l'atur a l'estat espanyol

A Girona hi ha 578 desocupats menys que al gener

El nombre de persones inscrites a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) al febrer es va situar a Catalunya amb 418.181 persones, cosa que suposa 4.685 desocupats menys que al gener, l'1,11% menys, segons xifres del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Amb aquest descens, Catalunya lidera la caiguda de l'atur a l'estat espanyol i consolida la tendència de disminució de l'atur encadenant 56 mesos continuats de taxes interanuals de retrocessos de l'atur, des del juliol del 2013. Aquest febrer, en relació amb el mateix mes de l'any passat, l'atur s'ha reduït a Catalunya de 34.161 persones, el 7,55% menys. A l'estat espanyol, el nombre de persones sense feina es va situar al febrer en 3.470.248 persones, 6.280 aturats menys que al gener, el 0,18% menys.
En aquest mes de febrer, tres de cada quatre desocupats que han abandonat les llistes de l'atur a l'estat espanyol ho han fet des de Catalunya.

Des del juliol del 2013, Catalunya encadena mes rere mes taxes interanuals negatives de disminució de l'atur, cosa que suposa consolidar el període més llarg amb taxes negatives anuals a Catalunya de tota la sèrie històrica del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social que comença el 1996. L'anterior període va ser entre 1997-2001 quan es van acumular 52 mesos consecutius.

El mes de febrer ha estat tradicionalment un mes de caigudes de l'atur, amb l'excepció dels períodes de crisi econòmica. A Catalunya, entre el 2008 i el 2013 el mes de febrer va registrar increments de l'atur i des del 2014 la sèrie del Ministeri recull descensos de la desocupació en el mes de febrer.

Tots els sectors d'activitat econòmica de Catalunya han registrat descensos de la desocupació amb l'excepció de l'agricultura, que és l'únic que incrementa l'atur. En el sector primari al febrer, l'atur va créixer de 258 persones, el 2,48% més que al gener, tot i que en relació amb al febrer de l'any passat el descens de la desocupació va ser de 675 persones, el 5,95% menys.

Girona

El nombre de persones inscrites a la llista del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a Girona es va situar en 41.401 persones, 578 desocupats menys que al gener, l'1,38% menys. En relació amb al febrer de l'any passat, els aturats a les comarques gironines cauen de 3.050 persones, el 6,86% menys.