Descobreixen a Ullastret un objecte de plom amb inscripció ibèrica, una troballa excepcional

Ha aparegut durant les excavacions del fossat defensiu del jaciment

Els arqueòlegs que treballen en les excavacions del fossat defensiu del Puig de Sant Andreu de la ciutat ibèrica d'Ullastret (Baix Empordà) han descobert un objecte de plom, de petites dimensions, amb una inscripció ibèrica. Es tracta d'una troballa "excepcional" i actualment es troba en procés de restauració al laboratori del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona on es farà una primera avaluació i un estudi més acurat. La peça s'ha localitzat als nivells que cobrien el fossat, pesa 65 grams i fa 40 centímetres de llarg i uns 25 centímetres d'amplada aproximadament.
 
Segons l'estudi preliminar fet per l'investigador Joan Ferrer, les inscripcions que té correspondrien a l'escriptura nord-oriental dual de 16 signes, estructurada en dues línies.
 
Les excavacions del fossat defensiu del jaciment d'Ullastret (Baix Empordà) van començar el passat mes de novembre de 2017 amb una durada prevista de quatre mesos. Formen part del projecte de restauració de les muralles de la Ciutat Ibèrica que duu a terme la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, que permetrà recuperar 130 metres lineals del fossat que protegia la banda sud-oest de la fortificació. La restauració de la muralla i la part descoberta del fossat mostrarà un dels sistemes defensius més importants del món ibèric i es preveu que potenciï la imatge i visita del jaciment, que forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
 
El pròxim diumenge al migdia s'ha organitzat una visita amb les explicacions dels arqueòlegs per ensenyar els treballs que s'estan fent al fossat.