Acaba la restauració al claustre del Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses

Ha tingut un cost de prop de 35.000 euros

Els treballs de restauració al claustre del Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) que s'han fet en els últims mesos han finalitzat. La intervenció s'ha centrat en els paraments interiors i columnes d'aquesta part de l'edifici.

Concretament, s'han eliminat mecànicament els elements que estaven en mal estat i els morters de junta fets amb ciment pòrtland d'una restauració anterior. També s'han extret els emblanquinats i la crosta negra de la pedra i s'han eliminat fongs i bacteris.

Finalment, s'han consolidat els elements de pedra, estabilitzant i reintegrant els suports, i s'han restaurat algunes policromies que encara eren visibles en alguns punts. L'obra ha costat uns 35.000 euros i s'ha finançat des de la Generalitat i la Diputació de Girona.