Més de la meitat dels gironins atesos per primer cop per drogodependències són addictes a l'alcohol

El 23,40% consumeixen cocaïna, el 14,4% cànnabis i el 6,55% heroïna

La xarxa pública de Centres d'Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS) de les comarques gironines alerten que més de la meitat dels pacients atesos en primer visita inicien el tractament per problemes d'alcoholisme. Més d'un 75% d'aquests pacients són homes. Segons les dades facilitades per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), l'addicció a la cocaïna és el segon motiu (23,40%), seguit del consum de cànnabis (14,44%) i el d'heroïna (6,55%). Per evitar l'aparició de problemes associats al consum d'alcohol, els experts recomanen reduir-ne la quantitat mantenint-la per sota dels nivells considerats de risc. A més recorden que hi ha malalties directament associades al consum excessiu d'alcohol (malalties de l'aparell digestiu, fetge i pàncrees, i del sistema nerviós) i malalties que poden tenir un control defectuós degut al consum d'alcohol (hipertensió arterial, depressió, diabetis i gota).
 
Del conjunt de pacients atesos als CAS del territori, un total de 3.663 persones l'any 2016, el diagnòstic més prevalent és la dependència a l’alcohol, en un 27,8% (1.018 persones), seguit de la dependència als opiacis, un 15,9% (583 persones) i a la cocaïna, en un 11,1% (408 persones). El tractament per dependència a l'alcohol genera, però, la mitjana de visites més baixa, un 14,28, mentre que els pacients tractats per consum de cocaïna registren una mitjana de 17,66 visites, i les persones ateses per dependència a opiacis, 19,44 visites.

Els experts alerten que l'alcohol és la droga més consumida i acceptada a la societat i una de les genera més problemes socials i sanitaris. La major part dels estudis duts a terme conclouen que les xifres d'alcoholisme responen a factors culturals (és la droga tolerada en entorns socials), econòmics (les campanyes de publicitat tenen un efecte en un augment del consum de la població) i sanitaris (la persona acudeix al servei amb un estadi avançat de la malaltia ja que es normalitza el consum de risc en molts entorns, cosa que augmenta el risc de cronicitat).

Les causes per les quals es fa demanda de tractament d'alcohol en els centres d'atenció especialitzada són tant els problemes laborals, com els familiars i econòmics, a banda dels problemes legals que tot sovint queden associats als efectes de l'alcohol i dels problemes de salut, vinculats a les malalties associades.

A nivell català, el pacient que es tracta per alcoholisme és de sexe masculí (77%), de 44 anys de mitjana i derivat al centre especialitzat des d'un altre servei sanitari en un 45% de les vegades.

En el cas dels joves, l'edat mitjana d’inici de consum d'alcohol a Catalunya són els 13,8 anys. El 50,8% dels joves s'han emborratxat alguna vegada a la vida i el 23,7% els últims 30 dies. El 28,2% han fet Binge Drinking (consum per afartament, definit com el consum de 5 o més copes en un període de dues hores) els últims 30 dies. Finalment el 21,8% ha fet 'botellón' els últims 30 dies.

Els Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) són centres públics i gratuïts d'atenció de les persones drogodependents on s'hi realitza el procés rehabilitador dels pacients amb problemes d'addicció a l'alcohol, cocaïna, èxtasi, heroïna i altres substàncies addictives amb un suport sanitari, psicològic i social.

L'any 2016, els CAS han registrat a comarques gironines 3.663 persones ateses, de les quals el 77% han estat homes (2.824 persones) i un 23% dones, amb una mitjana d’edat de 42 anys. 450 pacients s'han inclòs al programa de tractament amb metadona i 92 en al programa de tractament amb buprenorfina-naloxona.