ERC de Llançà denuncia que el Grup Peralada agafa aigua de forma fraudulenta per a regar les vinyes

Guillem Cusí apunta que s'estaria desviant l'aigua que va a Colera

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Llançà (Alt Empordà) ha denunciat unes presumptes irregularitats en la portada d'aigua des del municipi fins la zona de Garbet (Colera). L’equip de govern de Llançà ha reconegut que no hi ha cap conveni signat ni amb el Consorci d'Aigües de la Costa Brava (CCB), ni amb el mateix Ajuntament de Colera i també ha confirmat que aquesta instal·lació provisional només és per abastir “aigua de boca”, afirmen els republicans.

Durant el darrer plenari, el portaveu dels republicans, Guillem Cusí, va denunciar que “la canonada i una nova estació de bombeig, que segons el govern ha pagat el Consorci (60.000 euros), té connexions amb finques privades i en el seu tram final passa per terreny privat per abastir, presumptament, aigua de rec per a les vinyes”. Les finques són propietat de la família Mateu-Suqué propietaris alhora de Cavas del Castillo de Peralada SA.

Cusí va demanar que s'investigui a fons el cas, i explica que “pot comportar presumptes irregularitats per part del Consorci i els dos ajuntaments, prevaricació i presumpte tracte de favor a Cavas del Castillo de Perelada”.

Esquerra recorda que la canonada que abasteix d’aigua en “Alta” al municipi de Llançà, que arriba des de Roses per subministrar aigua de Boadella, va ser pagada únicament pels llançanencs amb un cost 2,12 milions d'euros. La canonada s’utilitza quan el municipi no disposa de suficient aigua potable en els seus propis pous. “Si altres municipis s’han de beneficiar de les nostres infraestructures, que el CCB compensi la gran inversió que va suposar fa gairebé 25 anys a tots els contribuents”, reivindica Cusí.

Connexió provisional el 2016

L’any 2016 l’ajuntament va signar un conveni per un període d’un any renovable, amb Cavas del Castillo de Peralada SA per al subministrament d’aigua potable a un habitatge i per al restaurant de Garbet. Grup Peralada també sol·licitava subministrament per a habitatges, restaurant, hidrant d’incendis i reg de vinyes i oliveres. Esquerra recorda que aleshores, quan ERC era a l’alcaldia, “es va denegar per part de l’ajuntament avalant-se amb els informes de SOREA SAU, l’arquitecte i l’enginyer municipal en que destacaven que el subministrament hauria de ser de caràcter provisional i per a usos exclusivament domèstics”.

L’ajuntament, amb Guillem Cusí a l’alcaldia, va concedir llicència per la connexió provisional a la xarxa general, a causa de la sequera que patia la zona de Garbet que llavors tenia els pous amb uns nivells de clorurs no aptes per el consum. El republicà recorda que “els condicionants del conveni especificaven que quedava absolutament prohibit el reg o l’ús per activitats agrícoles o lúdiques -com es pot veure en l'acta de la junta de govern on es va aprovar el conveni amb Cavas del Castillo de Peralada el 2016-, per això es va restringir el subministrament a 15.000 l/dia. Així també, s’obligava  a Cavas de Peralada a realitzar pel seu compte els treballs d’instal·lació i manteniment de la canonada”.

Cusí es mostra sorprès perquè “ara resulta que s’utilitza la mateixa canonada o part d’aquesta per abastir a Colera, fet que ens fa pensar que les maniobres del Grup Peralada amb la presumpte connivència de l’Ajuntament de Colera per obtenir aigua de reg, eren premeditades des de ja fa més d’un any. Sinó com s’entén que una canonada que havia d’abastir 15.000 l/dia ara també serveixi per abastir més de 15 vegades més?”.

El portaveu del grup municipal d’ERC també posa a sobre la taula que “si aquesta canonada ha de ser provisional, només per ús en cas de sequera i tenint en consideració que la pluviometria de Llançà i Colera és la mateixa, com s’haurà de determinar i regular l’ús i el subministrament i quina explicació hi ha sobre les connexions annexes a finques agrícoles?”. “Hem pogut saber que el CCB pretén consolidar aquesta instal·lació  amb vista a l’any vinent. L’any passat vàrem haver de subministrar cubes d’aigua a Colera, perquè a finals d’estiu tenien uns nivells de clorurs molt elevats. Per tant, entenem i compartim que el CCB inverteixi en l’abastament d’aigua d’ús domèstic, però no per a reg. Solidaritat tota amb els nostres veïns, però no a qualsevol preu”, argumenta Cusí.