ERC Sant Gregori estudia impugnar futures convocatòries del ple municipal

Expliquen que no reben l'odre del dia ni la documentació a temps

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Sant Gregori (Gironès) denuncia “l'incompliment reiteratiu de l'Ajuntament de remetre'ns l'ordre del dia i la documentació dels assumptes a tractar fora dels terminis establerts en l'art. 98 b) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya”. Els republicans expliquen que “no se'ns facilita la documentació dins el termini de dos dies hàbils d'antelació abans de la celebració del Ple”.
Des d’ERC argumenten que en aquesta ocasió, “se'ns van remetre per email les 5 mocions que es presentaven el mateix dia del ple a les 12h i l'ordre del dia se'ns va notificar el dissabte al matí. Hem de recordar que els dissabtes ja són dies inhàbils a efectes de l'Administració i que el canal de notificació habitual és el correu electrònic”.

El portaveu del grup municipal d’ERC de Sant Gregori, Enric Forés, recorda que “l'equip de govern sempre convoca la Junta de Portaveus amb el temps just i la documentació se'ns fa arribar al llarg d'aquell mateix dia. Moltes vegades, la Junta de Portaveus es celebra just quan està a punt de vèncer el termini de dos dies hàbils al que fa referència la normativa citada. Això significa que, davant qualsevol imprevist tècnic o personal, rebem la informació fora de termini i sense temps suficient per estudiar-la i valorar-la. D'aquesta manera, les nostres possibilitats de treballar a fons els temes a tractar al Ple queden reduïdes”.

Esquerra afirma que aquesta manera d'actuar de l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Gregori és “de molt baix nivell democràtic, a banda d'una falta de respecte cap als electors de les diferents formacions polítiques que conformen el nostre consistori”.

Forés avança que “en cas que es torni a repetir un incompliment flagrant com el denunciat, des del grup municipal d'ERC ens reservem el dret d'impugnar futures convocatòries de Ple i arribar a quantes instàncies pertoquin per entendre que s'estan vulnerant els drets fonamentals i garanties bàsiques dels càrrecs electes que preveu l'art. 23 de la Constitució”.