L'Oficina Comarcal d'Habitatge de la Selva ha tramitat 531 expedients d'ajuts al lloguer durant aquest any

És un 5,46 més que l'any passat

L’Oficina Comarcal d’Habitatge del Consell de la Selva ha atès un total de 1.010 consultes durant el primer semestre d’aquest any 2017. D’aquestes consultes, un total de 767 corresponen als d’ajuts per al pagament del lloguer i, d’aquestes consultes s’han tramitat un total de 531 expedients.

El conseller d’Habitatge, Martí Nogué, ha destacat l’increment d’expedients que s’han tramitat aquest any respecte de l’any passat, que es van tramitar un total de 502 expedients. Això suposa, tal com ha indicat Martí, un augment de 5,46 per cent respecte a l’any anterior. Una xifra que, si bé no és molt més elevada, sí que ho ha estat pel que fa a l’atenció presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

En aquest sentit, el conseller ha valorat molt positivament la tasca realitzada per tot el personal de l’Oficina i més tenint en compte que any rere any aquest servei assumeix noves tasques o noves delegacions de competències.

Pel que respecte la resta de serveis que des de l’Oficina d’Habitatge es presten als usuaris de la comarca destaquen: la borsa d’habitatge, el registre únic de sol•licitants de protecció oficial, el servei d’intermediació, els ajuts d’urgència especial i els ajuts implícits, entre altres.

Pel que fa als municipis de procedència dels usuaris d’aquesta Oficina destaca Santa Coloma de Farners, lloc on està ubicada l’Oficina, seguit de Sant Hilari Sacalm, Anglès Tossa de Mar, Maçanet de la Selva i Hostalric.

El perfil dels usuaris d’aquest servei és majoritàriament de 41 a 55 anys, seguit de la franja d’edat de 36-40. Pel que fa les nacionalitats, els marroquins són el col•lectiu majoritari, seguit dels espanyols i en tercera posició els que procedeixen de l’Índia.