El Consell Comarcal de la Selva estrena un nou portal de cultura

S'hi publicarà tots els actes culturals de la comarca

El Consell Comarcal de la Selva ha estrenat un nou web anomenat SelvaCultura, es tracta d’un portal de promoció de l’activitat cultural professional de la comarca de la Selva amb especial focalització entorn les arts escèniques i visuals i la música. Aquest nou portal, que s’ha posat en marxa aquest setmana, pretén impulsar l’activitat artística a la comarca, fomentar el consum cultural i generar nous públics per la cultura dels municipis selvatans.

Aquest projecte neix d’una banda, amb la voluntat de cobrir un buit existent a la comarca com és aglutinar tota la activitat cultural de la comarca de la Selva en un mateix espai, que fins ara no hi era; i de l’altra, amb la voluntat de posar de manifest la necessitat de promocionar l’activitat cultural de la comarca de la Selva i posar en valor l’element cultural-creatiu com a factor de dinamització econòmica i social a la comarca.

SelvaCultura difon activitats de caràcter professional, organitzades per ajuntaments, entitats o empreses del sector cultural- creatiu, capaces d’atraure el públic interessat en la cultura i que tenen una projecció més enllà dels propis municipis.

El web a banda de les activitats culturals relacionades amb la música, les arts escèniques, la dansa, el teatre, els festivals, les exposicions, el circ, entre altres inclou un directori de notícies culturals. Pel que fa els criteris de publicació, SelvaCultura incorporarà les activitats culturals de caràcter professional, els esdeveniments que tinguin un interès del públic a desplaçar-se per al consum cultural.

La consellera de Cultura del Consell Comarcal de la Selva, Raquel Reyner, qui ha presentat als regidors i tècnics de Cultura de totes les poblacions de la Selva aquest nou projecte, ha destacat la necessitat de la posada en marxa d’un portal de promoció de l’activitat cultural de la comarca de la Selva. En aquest sentit, Reyner ha agraït a més la implicació i el treball dels tècnics de l’ens comarcal que han participat en aquest projecte. Si bé és cert que ha estat liderat des de Cultura, en aquest projecte hi ha participat també els tècnics no només de Promoció del Territori sinó també de Comunicació i de l’Associació de Turisme La Selva Comarca de l’Aigua.
La consellera de Cultura, Raquel Reyner, ha destacat la importància del projecte “que té la finalitat d’impulsar l’activitat artística, fomentar el consum cultural i generar nous públics per a la cultura dels municipis selvatans”.

La presentació d’aquest nou portal web a tots els municipis selvatans anirà acompanya d’una campanya de comunicació per tal de donar a conèixer aquest nou projecte cultural d’àmbit comarcal. El Consell realitzarà una campanya de Facebook Ads, una campanya de comunicació als mitjans de comunicació i una campanya d’email marquèting que anirà acompanyada de material gràfic de difusió.