Roses enderroca dues cases per a connectar dos carrers del centre

Es tracta dels carrers Trinitat i Tarragona

L'Ajuntament de Roses (Alt Empordà) va iniciar la preparació de l’enderroc el passat mes de novembre, amb les tasques d’enretirada de les línies de serveis que es trobaven grapades a les façanes. Les finques estan situades als números 27 i 29 del carrer Trinitat, amb façana per la seva part posterior amb el carrer Tarragona, i fins ara allotjaven dues construccions de planta baixa i planta pis en estat ruïnós. El seu enderroc té com a objectiu comunicar els dos carrers, avui enllaçats amb una escala estreta i de gran pendent, aconseguint alhora oxigenar tot l'espai, millorar la connexió amb el carrer Figueres i reduir la densitat en el casc antic de la vila.

Els espais estan qualificats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics locals, destinats concretament a espais lliures i vialitat. La seva compra per part de l'Ajuntament l’any 2015 i 2012, ha permès ara l’enderroc i posterior projecte urbanístic destinat a millorar el pas per a vianants existent entre els carrers Trinitat i Tarragona i a facilitar la vialitat en aquest segon.

Les obres que s’estan realitzant finalitzaran amb la construcció dels envans pluvials de la mitgera de l’habitatge del costat i l’adequació de l’espai resultant a l’espera d’una futura ordenació.