Quina és la millor ruta per anar amb bicicleta per Girona?

La UdG crea Girona Bike Planner, un web per trobar el millor trajecte a la ciutat

El Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona ha participat en el projecte GeoSmartCity que, finançat amb fons europeus, ha finalitzat ara després de tres anys. La recerca realitzada pels integrants del consorci del projecte ha donat com a resultat onze aplicacions.

Un d'elles és l'anomenat Girona Bike Planner, que ha desenvolupat el SIGTE. Es tracta d'un lloc web on els usuaris poden cercar la millor ruta per desplaçar-se en bicicleta dins la ciutat de Girona. El sistema permet la col·laboració ciutadana (crowdsourcing), és a dir, que els ciclistes puguin aportar dades noves i anar actualitzant la informació del portal.

L'objectiu de la iniciativa és fomentar la bicicleta com a mitjà de transport saludable i no contaminant. En aquest sentit, Girona Bike Planner posa a disposició informació sobre la geolocalització dels carrils bici de la ciutat, del servei compartit de bicicletes municipal (Girocleta) i de comerços de venda, lloguer o reparació de bicicletes.

Calcular la ruta òptima

Molta de la informació prové de obertes d'OpenStreetMap i l'Ajuntament de Girona i s'assenyalen els espais de la ciutat més ben adaptats a la circulació en bici. Així, el pilot incorpora un servei de càlcul de la ruta òptima (routing) tenint en compte diversos paràmetre. Per exemple, el sistema valora els carrers amb baixa afluència de trànsit (segons dades d'intensitat mitjana de trànsit); té en compte les diferències entre franges horàries i dies de la setmana; la tipologia dels carrers (com ara si són amples o tenen edificis a banda i banda); i si els carrers disposen de carrils bici.

L'usuari pot realitzar un càlcul de ruta tenint en compte la franja horària i el moment del dia i guardar-ne el resultat per a usos posteriors o, per exemple, per fer-ne una comparació amb una altra franja horària.

Un projecte d'abast europeu

El projecte GeoSmartCity té com a objectiu implementar sistemes que permetin integrar dades, principalment, de fonts obertes (open data) i amb component geogràfica per tal d'oferir serveis i aplicacions innovadores en el marc de les ciutats intel·ligents. A banda del pilot del SIGTE -que està pendent d'explotació-, la resta de socis del projecte han desenvolupat deu aplicacions més. La meitat d'elles s'han destinat a promoure la sostenibilitat (mobilitat, energies verdes, etc) i, la resta, proposen solucions per a la gestió intel·ligent dels serveis de línies de gas, electricitat i telefonia, entre d'altres.

Geographical Information Systems International Group, amb seu a Gènova (Itàlia), ha coordinat el projecte que també ha comptat amb la participació de quinze socis de Portugal, Grècia, Bèlgica, Finlàndia, Itàlia, República Txeca, Noruega, Polònia i l'estat espanyol. GeoSmartCity ha rebut el finançament del programa ICT-PSP de la Comissió Europea.