L'Ajuntament de Figueres inicia un pla d'ocupació de Bones Pràctiques al barri Gitano

4 persones netejaran els espai públics i sensibilitzaran a la població

L'Ajuntament de Figueres du a terme des de primers de febrer un pla d’ocupació de Bones Pràctiques a la zona nord-oest de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa de Serveis Socials i Medi Ambient amb la col·laboració de Promoció Econòmica i Ecoserveis emmarcada dins del Pla Estratègic del Barri de Sant Joan que pretén coordinar accions destinades a millorar la convivència entre el veïnatge i a la millora del seu entorn.

El pla consisteix en la contractació d’una brigada de 4 persones (2 homes i 2 dones) que estan vinculades amb el territori amb la finalitat de millorar la neteja dels espais públics i sensibilitzar a la població resident per al manteniment de l’entorn net. La intervenció es concreta en 3 nivells: Un primer nivell basat, per una banda, en reforçar als equips de neteja municipals habituals amb la recollida de la brutícia menor generada per l'ocupació quotidiana dels espais públics, i per l’altra, en la creació d'hàbits laborals per als participants del pla d'ocupació.

El segon nivell està basat en l’adquisició d'habilitats socials i de comunicació dels 4 operaris ja que, alhora que netegen, fan tasques de divulgació i sensibilització per les bones pràctiques. Es concreta en la formació, tant en temes de civisme com de medi ambient, i en la posterior preparació de tallers de curt format per a infants, adolescents i adults de la zona. En aquest tallers s’aborden temes relacionats amb la recollida selectiva d’escombraries i amb l’empatia cap a la tasca dels operaris de la zona.

El tercer nivell està basat en la difusió de les bones pràctiques d’aquesta brigada i en la identificació de les millores a realitzar en els espais públics on s’intervé per a elevar propostes de millora de l’entorn.

Aquest pla tindrà una durada de 6 mesos durant els quals es pretén aconseguir la millora de l’entorn i dignificar els espais públics dels barris del Culubret, Món Millor i Sant Joan.

El regidor de la delegació especial sobre l’àmbit territorial del barri de Sant Joan, Francesc Cruanyes, assegura que "programes com aquest, basats en la pedagogia i la inclusió social, desmenteixen a aquells que asseguren que només s’actua a Sant Joan amb mètodes policials i coercitius, a banda de menystenir la tasca dels tècnics i professionals que se n’ocupen. Tota actuació a la zona Oest és i ha de ser transversal, i així ho demostra la labor conjunta de Medi Ambient, Serveis Socials, Promoció Econòmica, Educació, Acció Cívica, entre d'altres".