La compravenda de pisos al gener creix un 31% en relació amb el mateix mes del 2016

Les operacions de transaccions fixen el millor resultat en aquest mes des del 2008

El nombre d'actes de compravenda de pisos al gener a Catalunya es va situar en 6.752 operacions, cosa que suposa un 30,57% més que les realitzades el gener de l'any passat, segons xifres publicades per l'Institut d'Estadística espanyol. Aquesta xifra registrada el primer mes de l'any és la més gran en aquest mes que s'observa en la sèrie des del 2008 quan les transaccions d'habitatges es van situar en 8.159 operacions. Catalunya encadena 12 mesos d'increments anuals de compravenda de pisos. El resultat està molt condicionat per les compravendes de pisos de segona mà que ocupen el 86,18% de les operacions que es van realitzar al gener. En el conjunt de l'estat espanyol, les compravendes d'habitatges inscrites s'incrementen el 18,1% en relació amb al gener del 2016.
 
Per demarcacions, a Barcelona el nombre de transaccions d'habitatges al gener es va situar en 4.641 pisos, amb un increment del 30,84% en relació amb el gener del 2016. Les comarques barcelonines encadenen 29 mesos d'increments interanuals en operacions de compravenda de pisos. Aquest mes de gener a Barcelona ha registrat el resultat més gran en aquest mes des de l'any 2008 (4.908).

Com passa en el conjunt de Catalunya, el protagonisme d'aquesta alça de les operacions de compravenda està condicionada per les transaccions de pisos vells que a Barcelona van suposar al gener el 87,43% de les operacions.

Girona

A Girona el nombre de transaccions d'habitatges al gener es va situar en 908 pisos, amb un increment del 29,53% en relació amb el gener del 2016. Les comarques gironines encadenen 12 mesos d'increments interanuals en operacions de compravenda de pisos. Aquest mes de gener a Girona s'ha registrat el resultat més gran en aquest mes des de l'any 2013 (969).

El protagonisme d'aquesta alça de les operacions de compravenda està condicionada per les transaccions de pisos vells que a Girona van suposar al gener el 81,72% de les operacions.

Lleida

A Lleida el nombre de transaccions d'habitatges al gener es va situar en 281 pisos, amb un increment del 2,55% en relació amb el gener del 2016. Les comarques lleidatanes recuperen el signe positiu en taxa interanual de transaccions d'habitatges després d'un mes de desembre on les operacions van caure un 2,98%. Aquest mes de gener a Lleida s'ha registrat el mateix resultat que es va obtenir en aquesta demarcació el gener del 2013 (281).

El protagonisme d'aquesta alça de les operacions de compravenda està condicionada per les transaccions de pisos vells que a Lleida van suposar al gener el 82,56% de les operacions.

Tarragona

A Tarragona el nombre de transaccions d'habitatges al gener es va situar en 922 pisos, amb un increment del 42,06% en relació amb el gener del 2016. Les comarques tarragonines encadenen 8 mesos d'increments interanuals en operacions de compravenda de pisos. Aquest mes de gener a Tarragona s'ha registrat el resultat més gran en aquest mes des de l'any 2008 (1.162).

El protagonisme d'aquesta alça de les operacions de compravenda està condicionada per les transaccions de pisos vells que a Tarragona van suposar al gener el 85,36% de les operacions.