Balliu remarca la importància de rendir en les pràctiques al programa Treball i Formació

El Consell Comarcal de la Selva forma a 12 persones de més de 45 anys

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha dirigit unes paraules a les persones que participen en el programa Treball i Formació. Balliu ha incidit en el fet que una vegada finalitzada la formació durant aquest primer mes és important que aprofitin aquest període de pràctiques que realitzaran desenvolupant projectes a diversos ajuntaments de la comarca. En aquest sentit, ha recordat que l’ens selvatà ha apostat fermament per aquests programes d’ocupació – ja siguin Joves per l’Ocupació, Fem Ocupació o 30 Plus-, que han d’aconseguir una major inserció al món laboral a la comarca de la Selva i, en definitiva, la creació de nous llocs de treball per a aquelles persones que per motius diverses estan a l’atur.

El programa Treball i Formació està destinat a persones majors de 45 anys aturades no perceptores de cap ajuda. En el marc d’aquest programa s’hi han incorporat persones que responen a diversos perfils: d’un banda persones que s’han format en serveis de paleta i pintura i, de l’altra, persones que s’han format com a auxiliars administratives.

Formació en l’àmbit de les feines de paleta i de la pintura

Un total de 12 persones majors de 45 anys aturades no perceptores de cap ajuda, s’han format en serveis de paleta i pintura. Durant aquest període de formació han assolit un certificat en prevenció de riscos laborals que els permetrà treballar en el sector i adquiriran experiència com a pintors i paletes. Una vegada han finalitzat aquesta formació, aquestes persones han iniciat els projectes que han presentat els ajuntaments, que són de caràcter públic i d’interès social.

D’altra banda, també s’han incorporat 10 dones majors de 45 anys aturades i no perceptores de cap prestació social com a auxiliars administratives en el marc del programa Treball i Formació. Aquestes persones, que es varen contractar el passat 31 de gener, tindran l’ oportunitat de realitzar tasques administratives de suport a l’equip de serveis socials del Consell Comarcal de la Selva i a l’Arxiu Comarcal de la Selva.

Les dones que donaran suport a serveis socials realitzaran tasques relacionades amb el SAD (servei d’atenció domiciliària) i les persones que treballaran a l’Arxiu Comarcal de la Selva duran a terme tasques de digitalització de documentació.

Durant el mes passat es van formar en competències digitals i lingüístiques, i també van fer una formació pràctica que els servirà posteriorment per desenvolupar les tasques en el seu lloc de treball.

Després del període formatiu, aquestes persones es van incorporar a l'Arxiu Comarcal i a 9 municipis de la comarca, on faran un suport administratiu a les àrees de serves socials bàsics.