Més de 14.600 gironins en llista d'espera per operar-se, un 7,6% més que l'any anterior

Són 1.046 més que el desembre de l'any anterior

El desembre del 2015 hi havia 13.596 gironins esperant per passar pel quiròfan i el desembre del 2016 són 14.642. Això significa que d'un any per l'altre la llista d'espera global per operar-se a la regió sanitària de Girona ha augmentat un 7,6%. I això tenint en compte que al llarg de l'any ha augmentat un 15% l'activitat quirúrgica. Els centres de les comarques gironines han fet un total de 33.171 intervencions, 4.302 més que el 2015.

El temps mig d'espera del pacients per entrar a quiròfan s'ha mantingut i és de 110 dies (quan el 2015 eren 111). L'estadística global de les llistes d'espera es divideix segons el tipus d'intervenció quirúrgica perquè Salut fixa un temps màxim d'espera per a un total de 27 operacions que es consideren prioritàries.

Segons aquests terminis, els pacients de cirurgia oncològica (excepte els que tinguin càncer de pròstata o bufeta que serà de 60 dies) esperaran com a màxim 45 dies abans no els operin; els de cirurgia cardíaca valvular i cirurgia cardíaca coronària han de passar pel quiròfan abans de tres mesos i els de cataractes, pròtesi de maluc i pròtesi de genoll trigaran com a màxim sis mesos per a ser intervinguts.

L'estadística recull que la llista d'espera per a alguna d'aquestes intervencions s'ha reduït un 10,4% a les comarques gironines. El desembre del 2015 hi havia 3.809 pacients a la cua mentre que el 2016 s'ha tancat amb 3.416 pacients, 393 menys.

Desglossant les dades, un total de 3.259 pacients (el 2015 n'eren 3.626) esperen operacions de pròtesis de maluc i genoll o cataractes i el temps mig d'espera per sotmetre's a aquestes intervencions són 137 dies. En cirurgia oncològica hi ha 140 pacients en llista d'espera i, de mitjana, trigaran 21 dies en anar al quiròfan.

Per a cirurgia cardíaca hi ha 17 gironins pendents de passar pel quiròfan i el temps d'espera és de 41 dies. Al llarg del 2017, l'hospital Trueta com a centre de referència de la regió preveu fer un 30% més d'operacions de cor, fins a arribar a intervenir uns 130 pacients anuals. Això permetrà reduir el nombre de malalts que han de traslladar a l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per a la cirurgia.

El Departament també fixa terminis de referència per a tota la resta d'intervencions quirúrgiques (màxim de 365 dies) i per a les proves diagnòstiques i visites de consulta externa (90 dies). En relació a les altres operacions que recull l'estadística, hi ha 11.226 pacients en llista d'espera, un 14,7% més dels 9.787 que hi havia el desembre del 2015. El temps mig d'espera és de 174 dies.

Pel que fa a la llista d'espera de proves diagnòstiques, el 2016 s'han fet un total de 55.861 proves als centres de la regió sanitària de Girona, amb un temps mitjà d'espera de 39 dies. Actualment hi ha 9.125 pacients en llista d'espera pendent de la realització d’algun dels procediments monitoritzats.

Per a primeres visites amb especialistes, hi ha 55.350 pendents de cita. Al llarg del 2016 han realitzat un total de 238.465 primeres visites i el temps d'espera és de 62 dies de mitjana.