La futura UCI per a pacients semicrítics de l'hospital Santa Caterina costarà 2 MEUR

Les obres començaran abans de l'estiu i estaran enllestides el primer trimestre del 2018

El consell d'administració de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha aprovat l'adjudicació de les obres de la futura Unitat de Cures Intensives (UCI) destinada a pacients semicrítics a l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès). Els treballs, adjudicats a la unió temporal d'empreses formada per Dominion Industry & Infraestructures i Serveis Obres i Manteniment SL, tenen un valor de 2.093.154,64 euros (amb IVA inclòs). Les obres començaran abans de l'estiu i la previsió és que els nous equipaments estiguin acabats durant el primer trimestre de l'any vinent. A la inversió de l'obra, s'hi ha de sumar el cost de l'equipament, xifrat en gairebé 1 MEUR.
 
La nova unitat, un projecte que s'emmarca dins l'aliança estratègica de l'IAS i l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona, té com a objectiu regular i atendre millor els pacients crítics de la regió sanitària de Girona, segons el nivell de cures intensives que necessitin.

D'aquesta manera, els pacients crítics menys complexos ingressaran a la nova unitat de semicrítics del Santa Caterina, mentre que la UCI de l'hospital Trueta de Girona atendrà els pacients crítics i més complexos com a centre de referència del territori, amb una UCI de nivell I i els serveis assistencials mèdics i quirúrgics necessaris per a l'assistència a aquest tipus de pacients. Es preveu que la nova unitat atengui uns 300 pacients l'any, amb una estada mitjana de sis dies.

Les futures instal·lacions són un tipus d'unitat que també tenen d'altres hospitals de les mateixes dimensions i permetran incrementar la capacitat de resolució del Santa Caterina. La unitat estarà dirigida des del punt de vista mèdic pel cap del servei de medicina intensiva del Trueta, el doctor Josep Maria Sirvent.

La planificació del nou equipament s'ha realitzat per part del CatSalut en base als criteris tècnics i assistencials per oferir el millor servei a la població de referència. Els pacients de l'UCI de semicrítics seran els operats a l'hospital Santa Caterina amb un postoperatori complex però no complicat, els pacients mèdics de l'hospital de Salt que evolucionin a crítics i, també, pacients d'arreu del territori amb necessitats de tècniques i exploracions intensives però no complexes. Al mateix temps, el Trueta podrà concentrar-se en els pacients més complexos, com ara els que es derivaran de l'ampliació de l'activitat de cirurgia cardíaca.

L'any 2014 l'Hospital Trueta va reorganitzar l'atenció dels pacients crítics amb l'objectiu d'assumir-ne el màxim nombre per reduir les derivacions fora de la demarcació. Aquesta major admissió de pacients crítics es va poder fer gestionant de manera conjunta els llits de crítics de què disposa el centre (18 a la UCI, nou a la unitat de reanimació, vuit a la unitat coronària i dos a urgències per a estades curtes). Això va comportar que les derivacions fora de la demarcació es reduïssin en un 30% el primer any de posada en funcionament d'aquesta reorganització.

Amb tot, aquest fet ha significat una major pressió assistencial a aquestes unitats i ha fet més urgent la necessitat de disposar de més llits de crítics a la regió sanitària de Girona. La unitat de semicrítics del Santa Caterina actuarà de "satèl·lit" perquè permetrà ingressar-hi els pacients que no requereixen de cures tant intensives i descongestionar així la UCI del Trueta.

La posada en marxa de les noves instal·lacions significarà també un increment de la plantilla de professionals especialitzats en l'atenció al pacient crític, tant en l'àmbit facultatiu com d'infermeria.

El projecte arquitectònic

L'estudi arquitectònic de la nova unitat es projecta sobre un espai al sud-est de l'hospital Santa Caterina, annex a l'actual àrea quirúrgica i a prop del servei d'urgències, de manera que el nou equipament quedarà plenament integrat al centre i connectat amb els serveis assistencials amb els que operarà.

La unitat tindrà una superfície construïda total de 737,5 metres quadrats en planta baixa. Les instal·lacions comptaran amb vuit box (dos de reserva), més un box de cures, a més dels espais propis i idonis per al seu funcionament, destinats a control d'infermeria, usos del personal assistencial, sales de treball, diferents espais per a familiars i serveis generals.