ERC proposa que les companyies subministradores d'energia paguin per creuar municipis

La proposta es porta al ple de la Diputació d'avui

Esquerra Republicana impulsarà una moció per tal que els municipis puguin cobrar pels trams de xarxes de transport d’energia que travessen els seus termes. Concretament, des d’ERC es demana que ‘XALOC posi a disposició dels municipis un model d’ordenança fiscal i un model d’informe tècnic econòmic que permeti exigir amb plena seguretat jurídica la taxa per l’ús privatiu del domini públic en aquelles instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas i xarxes de telecomunicacions que transcorren per terrenys de titularitat municipal’.
 
El portaveu del grup municipal d’ERC a la Diputació de Girona, Pau Presas, recorda que ‘fins ara les ordenances només ho regulaven per a les  empreses que, fent ús de les xarxes o canonades, presten els serveis de subministrament al propi municipi i aquests resultin d’interès general. A la pràctica afectava només a distribuïdores i/o comercialitzadores, que havien de pagar una taxa de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts generats al municipi’.
 
La petició d’Esquerra per donar facilitats als municipis passa també per, des de XALOC, ‘implementar mecanismes de suport tècnic i econòmic que permetin dur a terme els treballs de camp i estudis tècnics necessaris per a identificar la superfície i els metres lineals d’instal·lació que transcorren per terrenys públics de titularitat municipal’.
 
‘Cal estar al costat dels ajuntaments en reivindicacions d’aquest tipus i, en aquest cas, des de la Diputació de Girona donar suport als municipis en totes les fases de la gestió i recaptació d’aquesta taxa’, defensa Presas.
 
D’altra banda, el portaveu d’ERC a la Diputació argumenta que ‘els oligopolis de producció i transport d’energia i telecomunicacions tenen grans privilegis per dur a terme la seva activitat, sumats a grans beneficis derivats de la seva activitat econòmica. En èpoques de crisi i emergència socials com l’actual no podem permetre que aquestes grans empreses no paguin tots i cadascun dels impostos i taxes corresponents, com qualsevol altra empresa o ciutadà dels municipis gironins’.
 
La moció d’Esquerra es debatrà durant el plenari que l’ens provincials celebrarà avui al matí.