L'Hospital de Figueres crea una unitat de subaguts

El servei es va estrenar a l'octubre i ja ha atès 150 persones

L'Hospital de Figueres ha posat en marxa una unitat de subaguts que busca millorar la salut dels pacients crònics complexos i evitar que hagin de reingressar. L'objectiu és evitar llargues estades al centre hospitalari així com les conseqüències que es deriven de les immobilitzacions prolongades.

En aquests primers mesos de funcionament, el servei ha atès més de 150 ingressos de pacients. D'aquests, el 90% han pogut tornar a casa seva mentre que menys d'un 5% ha hagut de tornar a ingressar.

Pel què fa als motius dels ingressos, un 52% han estat per problemes respiratoris; el 17% per afectacions cardíaques i un 10% per patologies relacionades amb l'aparell urinari. Al 21% restant, hi ha casos de fractures, alteracions metabòliques o de l'aparell digestiu, entre d'altres. La mitjana d'estada dels pacients a la unitat és de set dies i mig.

El servei s'articula a través d'un equip multidisciplinari amb professionals de l'àmbit de la Medicina Interna i del Centre Sociosanitari Bernat Jaume que des del moment de l'ingrés del pacient es coordinen per donar-hi resposta i oferir-li un tractament "integral".

En aquest sentit, compten amb un equip format per un metge de capacitació de geriatria, infermeres, auxiliars d'infermeria, una treballadora social i un fisioterapeuta.

L'abordatge de cada pacient des de diferents òptiques fa que no només es tinguin en compte els aspectes clínics sinó també, per exemple, la recuperació de l'autonomia o si disposa del suport adequat per poder tornar a casa.

Derivacions des de l'atenció primària

La majoria dels ingressos s'han fet a través del servei d'Urgències de l'hospital. L'objectiu és treballar a partir d'ara per aconseguir que els metges d'atenció primària també puguin sol·licitar un ingrés directament a la nova unitat.

Pel cap del Servei de Medicina Interna del centre, Àlex Vila, les dades són positives i demostren que el sistema va en la línia adequada.

El gerent de la Regió Sanitària de Girona del Servei Català de la Salut, Miquel Carreras, diu que el que es pretén amb aquestes unitats –que també funcionen a Girona i Olot- és evitar que aquests malalts ingressin en una hospitalització "convencional".

La nova unitat, ubicada a la primera planta del centre hospitalari, disposa de vuit llits distribuïts en tres habitacions dobles i dues d'individuals.