El Consorci Costa Brava fa públic els sous de directius i representants

Asseguren que la retribució mitja dels directius és de 665 euros

El Consorci de la Costa Brava (CCB), ens que abasteix d'aigua a 27 municipis del litoral gironí, ha remès un comunicat on fa públics els sous dels seus directius i representants polítics per respondre a les "informacions inexactes" publicades per la CUP.

En el document asseguren que la retribució mitja que reben els directius és de 665 euros al mes, mentre que la dels membres del ple és de 133 euros. En aquest escrit recorden que no hi ha cap càrrec amb dedicació exclusiva i que l'assistència al Consell d'Administració és de 272 euros per conseller. T

ambé especifiquen que durant el 2016 es van convocar 24 juntes de govern retribuïdes amb 266 euros cada una. Finalment, el comunicat acaba assegurant que les retribucions "estan molt per sota" si es comparen amb les que dispensa la Diputació de Girona.