La Cambra de Comerç reclama un sistema energètic 'eficaç i transparent'

Consideren els preus un entrebanc per la competivitat de les empreses

La Cambra de Comerç de Girona vol llançar un crit d’alerta respecte les enormes dificultats que suposa per a moltes empreses els altíssims i imprevisibles costos energètics. Els preus elevats dels darrers dies han constituït un entrebanc molt important per a la competitivitat de les nostres empreses, que comencen a sortir d’una recessió. Afortunadament, els contractes de servei anual han estalviat, en alguns casos, perjudicis superiors no pressupostats.

Resulta evident que l’actual sistema de formació dels preus elèctrics té mancances que queden en evidència sobretot en èpoques de gran consum. El fet que França hagi programat la revisió de moltes centrals nuclears i dels seus sistemes ha comportat que l’estat veí hagi anat a comprar electricitat a altres països, cosa que ha fet pujar el preu de l’energia a Espanya i a d’altres països europeus.

La mala gestió dels diferents governs ha carregat el preu de l’energia amb costos tan inassumibles que, finalment, ha obligat la pròpia administració a retallar les normatives aprovades, originant la consegüent inseguretat jurídica en el sector. Les empreses suporten massa costos que graviten entorn de l’energia i els resten competitivitat.

Cal activar polítiques concretes que afavoreixin més decididament l’eficiència energètica, l’autoconsum o l’ús de les energies netes com l’eòlica, la fotovoltaica o la de biomassa. Fins i tot la Comissió Europea ha reclamat canvis al govern espanyol per tal d’aconseguir un sistema més just, equilibrat i transparent. Les empreses agrairan aquestes accions concretes.

És evident que el futur ha d’anar per on apunta el Pacte Nacional  per a la Transició Energètica, que s’ha presentat recentment al Parlament, i que preveu que al 2050 tota l’energia consumida a Catalunya sigui renovable (ara és només del 8%). També cal potenciar els vehicles elèctrics i la digitalització del sistema elèctric. Les competències de la Generalitat ara mateix són molt limitades i pràcticament des del país no es pot incidir en el model energètic, que es demostra clarament ineficaç.

En aquesta necessària transició de model (econòmic, ambiental i social) la dependència energètica dels països s’ha de reduir radicalment. L’Estat Espanyol té ara mateix una dependència exterior superior al 70%,  lluny de la mitjana europea. Caldria treballar de manera important en l’abastament interior, la competitivitat dels preus de l’energia i la reducció de les emissions. El canvi climàtic, amb el consegüent impacte econòmic, ens obliga a prendre decisions estratègiques a curt termini. Necessitem urgentment potenciar la competitivitat industrial a través de canvis importants en les polítiques energètiques. Només amb plenes competències en aquest sector Catalunya podrà afrontar el repte amb garanties d’èxit.