Els nens atesos per malalties mentals greus a les comarques gironines augmenten un 20% amb la crisi

L'Institut d'Assistència Sanitària dobla el nombre de llits per a atenció psiquiàtrica infantil

Els problemes de salut mental tenen més incidència en els més petits arran de la crisi econòmica. La cap de la Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantojuvenil (URPI), Sacramento Mayoral, ha explicat que des del 2009 han incrementat entre un 20 i un 25% els nens que necessiten atenció a les comarques gironines.

Les patologies més tractades són trastorns de la conducta alimentària, trastorns de l'espectre autista, trastorns afectius i risc d'autolesió, per consum de substàncies o estats mentals d'alt risc amb símptomes psicòtics.

El director de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, Claudi Camps, ha detallat que la crisi provoca que moltes famílies no tinguin recursos per fer "el mateix nivell de contenció" d'abans i, per això, es poden haver precipitat trastorns en nens més vulnerables. L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha doblat el nombre de llits destinats a atenció psiquiàtrica infantil a la regió sanitària de Girona.

Ampliació:

"És evident que la crisi ha provocat un augment en la demanda perquè les famílies no han pogut fer el nivell de contenció que feien abans i tot el context els nens s'ha desorganitzat", ha explicat Camps. Segons dades de l'URPI, des del 2009 han incrementat entre un 20 i un 25% el nombre de menors atesos per qüestions de salut mental. A més, han augmentat els pacients molt joves.

El perfil de pacients de la unitat ha evolucionat des que aquesta es va posar en funcionament a l'hospital comarcal de Santa Caterina ara fa dotze anys. Actualment atenen dues franges d'edat, la franja de pacients de 8 i 9 anys amb molta complexitat i la dels adolescents, majors de 15 anys, amb quadres habituals. El 80% dels pacients se situa en el tram dels 12 als 14 anys, sent més freqüents les noies que nois.

La unitat preveu tancar el 2016 amb 60 menors atesos. Els diagnòstics més freqüents són trastorns psicòtics (un 30%), trastorns afectius (30%) o, amb percentatge d'entre el 10 i el 15%, trastorns adaptatius, trastorns de conducta alimentària i trastorns de conducta i de les emocions.

La URPI és un dispositiu assistencial que forma part de la Xarxa de Salut Mental Infantojuvenil de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). La sol·licitud d'ingrés la realitza el professional referent del cas, des dels centres de salut mental infantojuvenil o de l'Hospital de Dia d'Adolescents, quan la situació del menor requereix una atenció més intensiva que no es pot donar a nivell ambulatori. L'ingrés també pot procedir del Servei d'Urgències.

El doble de llits

L'IAS ha dobla el nombre de llits per a l'atenció psiquiàtrica infantil a la Regió Sanitària de Girona. La Unitat de Referència Psiquiàtrica Infantojuvenil (URPI) disposa, des d'aquest desembre, de nous equipaments al Parc Hospitalari Martí i Julià i passa de cinc a deu llits.

Aquestes noves instal·lacions, a més, també permetran obrir quatre llits més en un futur per als pacients més crítics, en cas que fossin necessaris. Amb les noves instal·lacions, el Departament de Salut, a través del contracte amb l'empresa pública sanitària l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), dóna resposta a l'increment de la demanda d'hospitalització de les franges d’edat d'entre 8 i 17 anys.

La URPI, ubicada des de l'any 2004 i fins a aquest mes de novembre a una de les plantes d'hospitalització de l'Hospital Santa Caterina, s'ha emplaçat a l'antiga unitat de llarga estada de psiquiatria. La URPI no només ha doblat la seva capacitat, sinó que ha guanyat substancialment en espai destinat tant a les activitats pròpies que s'hi realitzen amb els pacients com les destinades a l'ús dels professionals.