Augmenten els casos d'assetjament, robatori i mal comportament als instituts de Girona

La comissió de conflictivitat juvenil tracta 68 casos durant el curs 2015-2016, dels quals 16 acaben a la fiscalia

Durant el curs 2015-20216 es van posar en coneixement de la comissió de conflictivitat juvenil de Girona 68 casos, una vintena més que el curs anterior.

Des de la comissió, però, remarquen que tot són casos "de baixa intensitat". Entre aquests, destaca l'augment de les situacions d'assetjament (ja sigui físic o a través de les xarxes socials), els furts i robatoris i els casos de mal comportament. En canvi, s'ha detectat un descens en d'altres problemàtiques com les agressions, baralles o consum de drogues, que anys enrere havien anat a l'alça.

En alguns dels casos, les conductes dels menors comporten delicte i la comissió trasllada la situació a la fiscalia. Es tracta de robatoris amb violència, furts, danys contra el patrimoni o també un cas d'un fill que maltractava els pares. A més, també s'ha derivat el cas de dos menors que estaven en situació de risc. En total, 16 casos han acabat en mans de la justícia.

Ampliació:

La comissió de conflictivitat juvenil va néixer el curs 2006-2007 amb l'objectiu de tractar problemes que sorgeixen als instituts de la ciutat i que en el si del centre no es poden resoldre i cal la intervenció mediadora de la policia.

Durant el curs passat, van tractar-se en aquesta comissió fins a 68 casos, una vintena més que el curs anterior. La sotsinspectora de la Policia Municipal de Girona Irene Alcaide destaca que tot són casos "de baixa intensitat". Malgrat el nombre de casos ha augmentat, els menors implicats (ja sigui com a víctimes o com a autors) ha anat a la baixa. El curs 2014-2015 van passar per la comissió 137 alumnes i, el curs passat, van ser 113.

La majoria dels casos tractats (22) són per alteració de la conducta, és a dir, alumnes amb mal comportament que no accepten les normes del centre, l'autoritat del professor o no respecten els companys.

La resta de situacions responen a diferents casuístiques. Destaquen els catorze casos de delictes contra el patrimoni (furts i robatoris amb violència), deu casos d'assetjament (ja sigui físic o a través de les xarxes socials), set agressions, set casos de baralles i dos casos de violència de gènere i de consum de drogues.

En comparació amb les dades del curs anterior, la comissió ha notat un repunt en les alteracions de la conducta, que passen de 12 a 22, i que concentren el 34% de les situacions tractades a la comissió. Per altra banda, també han pujat molt significativament els assetjaments, que passen de dos a deu en només un curs, especialment aquells que tenen l'arrel del conflicte a les xarxes socials.

Alcaide recorda que s'ha impulsat el projecte 'Facilitadors 3.0' per actuar en aquest àmbit. Es tracta de formar alumnes voluntaris que actuen com a detectors de problemes incipients i fan de mediadors al centre. El programa es va provar a l'IES Carles Rahola l'any passat i aquest curs ja es fa a d'altres instituts de la ciutat.

Un altre dels casos que ha repuntat és el dels delictes contra el patrimoni (robatoris amb violència i/o intimidació i furts). En només un curs, han passat de vuit a catorze casos tractats a la comissió. També augmenten les conductes incíviques, que passen d'una única situació el curs 2014-2015 a quatre casos el curs passat.

Tipologies de conflicte que van a la baixa

Per contra, Alcaide ha posat de relleu que hi ha hagut algunes tipologies de conflicte que han disminuït. És així en el cas de les baralles. En el curs 2014-2015 havien tractat vuit situacions i, en canvi, aquest curs passat ha baixat a set. "Era un tema que ens preocupava", reconeix Alcaide, que subratlla que les agressions també cauen de nou a set casos. També s'ha reduït el consum de drogues a l'entorn de l'institut, passant de vuit a només dos.

Setze casos a la fiscalia

Del total de casos tractats a la comissió, setze s'han derivat a la fiscalia perquè hi ha responsabilitats penals. La majoria, gairebé la meitat, són casos de menors que han robat o furtat mentre eren a l'institut. La resta són situacions diverses, des d'un cas de maltractament filio paternal, dos casos de menors en situació de risc perquè estaven desatesos per la família o alguna situació de menors que han causat danys al patrimoni.

D'altra banda, la sotsinspectora ha destacat que s'ha potenciat molt la mediació, sobretot en casos d'alteracions de la conducta i també en cinc situacions d'assetjament. "Són sobretot situacions de rivalitat que apareixen per temes emocionals, relacionats sobretot amb la parella", explica Alcaide. La comissió va fer de mediadora també en el cas de l'agressió d'un alumne a un docent. Aquestes mediacions les fa la figura de l'agent tutor, un policia que fa les intervencions a dins del mateix centre.

Major presència de noies als conflictes

Dels 113 alumnes que han passat per la comissió aquest any, 68 són nois i 45 noies. Alcaide ha explicat que han notat un augment del 6% de la presència de les noies en conflictes. Especialment en els assetjament, on vuit noies van ser víctimes i tretze autores del fet. També hi va haver deu noies que tenien problemes de conducta, nou involucrades en casos de furt i sis en baralles. "La dona és cada vegada més activa i aquestes dades no són més que el reflex de la realitat", conclou Alcaide.