Ajornada la junta de creditors del Parc Científic de la UdG fins el 26 de gener

El magistrat atén la petició de la universitat per tenir més temps i poder renegociar el deute

El Jutjat Mercantil de Girona ha donat una nova moratòria –aquesta, la segona- i ha ajornat la junta de creditors del Parc Científic i Tecnològic de la UdG fins a finals de gener.

La nova data marcada al calendari és el dia 26 d'aquell mes. El magistrat Hugo Novales ha atès la petició de la concursada, la universitat, per tenir més temps i poder renegociar el deute que arrossega el complex, que puja a 42 MEUR. La part que s'ha de tancar, en concret, és la que correspon a l'Estat.

Durant les darreres setmanes hi ha hagut moviments dels patrons (Ajuntament i Diputació) i també de la Generalitat, que ha aprovat la compra de part de l'edifici que acull l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). Segons la proposta per refinançar el deute, la UdG hi aportaria 3,4 MEUR; la Diputació de Girona, 6; l'Ajuntament, 2 i la Generalitat –que no és patrona- 4,9 a través de la compra de l'ICRA.

Ampliació:

El futur del Parc Científic i Tecnològic de la UdG no es decidirà finalment demà, tal i com estava previst. El Jutjat Mercantil de Girona ha atès una nova petició dels responsables del complex per tenir més temps per renegociar el deute amb l'Estat. Aquesta és la segona vegada que el jutge s'avé a donar més temps a les parts per mantenir vives les negociacions i evitar, doncs, que el parc vagi directament a liquidació.

Inicialment, la Junta de Creditors s'havia de celebrar el passat 29 de setembre però llavors, poques hores abans de la data fixada, els responsables del parc també van demanar més temps al jutjat. El magistrat Hugo Novales va atendre la petició després que l'advocada de l'Estat a Girona, Marta Ayllón, tampoc s'hi oposés. Ara bé, el jutge va renyar els responsables del complex per haver anat a "última hora". La nova data fixada pel jutge va ser el 10 de novembre però, novament, el parc ha demanat més temps i el jutjat li ha concedit. La propera data –i possiblement la decisiva- serè el 26 de gener del 2017.

Reunions i moviments en les darreres setmanes

En les darreres setmanes hi ha hagut nombroses reunions per arribar a un acord que eviti que el parc, que arrossega un deute global de 42 MEUR i està en concurs de creditors des del gener de 2015, vagi a liquidació.

L'administrador concursal, en el seu informe, sosté que el futur del parc és inviable sense les aportacions de les administracions públiques per eixugar part del deute. Per això, des de la mateixa Universitat com també des de l'Ajuntament de Girona i des de la Diputació (tots ells patrons) i també des del Govern –malgrat estar fora del patronat- s'han fet passos endavant per demostrar al Ministeri d'Hisenda que hi ha voluntat de pagar un cop se superi el concurs. Aportar diners abans, mentre el concurs està viu, seria "il·legal", segons sostenen des de les diferents administracions.

Del deute global, la part més important es deu a l'Estat: 27,6 MEUR. Fins ara, el rector de la UdG i president del patronat del parc, Sergi Bonet, havia sostingut que hi havia entesa amb l'Estat per eixugar-ne la meitat (13,8 MEUR). És el que s'anomena el deute ordinari i l'acord en aquest cas s'ha de signar a través d'un conveni davant del jutge (que s'havia de fer el dia 10 de novembre). En aquest capítol, el ministeri perdonaria fins al 45% del total, és a dir, 6,4 MEUR. La resta es pagaria a deu anys a través dels beneficis que generaria el propi parc.

Les divergències que no fan avançar la negociació arriben, però, per decidir com i quan es paga la resta del deute (els 13,8 MEUR restants, el que s'anomena privilegi general). És aquí on entren en joc les administracions, que han de presentar acords per convèncer el ministeri que faran efectius els pagaments un cop s'aixequi el concurs. En aquesta ocasió, i segons les darreres negociacions, el ministeri estaria disposat a rebre els diners en un màxim de quatre anys. Aquest acord, però, s'ha de tancar davant de notari abans d'arribar a la Junta de Creditors, ja que condiciona que es pugui subscriure el conveni per a la part del deute ordinari.

Fins al moment, la Diputació de Girona ja ha aprovat en el ple del mes d'octubre una manifestació de voluntats per aportar 6 MEUR en tres anys (2017-2019), sempre que el concurs se superi. També ha fet feina la mateixa universitat. El Consell Social de la UdG va aprovar per unanimitat el 20 d'octubre fer una aportació de 3,4 MEUR en un sol pagament. A més, també es destinarien a eixugar deute 2,5 MEUR procedents dels beneficis generats pel parc en els darrers exercicis (romanent de tresoreria).

A això, cal sumar-hi que el consell executiu de la Generalitat va aprovar la setmana passada un acord per comprar, a través d'una operació d'endeutament a llarg termini, part de l'edifici de l'ICRA. Aquest acord permetria sumar 4,9 MEUR més d'aportacions públiques. L'última administració que també se suma a aquesta aposta comuna de la part pública és l'Ajuntament de Girona que, a través d'un ofici signat per l'alcaldessa, sosté que aportarà 2 MEUR en 20 anys.

Malgrat aquests avanços, la nova moratòria dóna a entendre que l'Estat no en té prou amb els acords presos per les administracions i que, per tant, cal continuar negociant. Les parts es tornaran a veure les cares davant del jutge el proper 26 de gener. Està previst que aquesta tarda el rector, Sergi Bonet, doni més detalls sobre la situació.